5. akt av Peer Gynt

Neste forestilling
Kommer
av Henrik Ibsen
Nils Utsi og Sigmund Sæverud hadde satt sammen og spilte siste akt av Ibsens drama fortellere. Presentasjonen satte «Peer Gynt» inn i en historisk og politisk ramme. Det ble lagt spesiell vekt på Peers møter med kjente skikkelser som Knappestøperen og Dovregubben. Det ble også denne gang åpnet for diskusjon og spørsmål med elevene.