Er du interessert i teater og har lyst til å bli medlem av Lille Hålogaland Teater? Fra høsten 2022 har vi noen ledige plasser for barn og unge i alderen 6-15 år. Søknadsfrist 19. april.

Det stilles store krav om punktlighet og oppmøte til øvinger, og vi ønsker barn og unge som har stor interesse for teater. Noen medlemmer kan bli valgt til å delta i forestillinger. Det vil da bli lange og intense prøver som betyr at medlemmene må gi avkall på alle andre fritidsaktiviteter.

Vi oppfordrer også barn og unge med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi velger ut noen søkere som får komme på arbeidsgruppe på teateret i perioden 27.-30. april. Etter dette vil det endelige uttaket blir gjort.

Her søker du på årets opptak. (Søknadsfrist 19. april!)


Regler for Lille Hålogaland teater

 1. Alle prøver/ øvinger i Lille HT er obligatoriske. 
 2. Godkjent fravær er sykdom eller helt spesielle tilfeller. Eventuell forutsett fravær skal søkes om i forkant på mail. 
 3. Det stilles krav om punktlighet. Medlemmene må møte opp 5 min før prøver/øving.
 4. Vi har fokus på inkludering og nulltoleranse for mobbing. 
 5. Medlemmene må følge beskjeder som blir gitt og holde konsentrasjonen på øvingene.  
 6. Medlemmene skal ha på seg klær man kan arbeide fysisk i og vannflaske. Ved lengre øvinger/prøver anmoder vi medlemmene til å ha med sunn matpakke. 
 7. Medlemmene har ikke lov til å oppholde seg i andre rom på teateret enn der øvingene finner sted med mindre dette er avtalt med lederne. 
 8. Mobiltelefoner skal være skrudd av eller på flymodus under alle prøver og øvinger. 
 9. Det forventes at medlemmene er forberedt hvis de har fått oppgaver. 
 10. Ved eventuelle produksjoner vil en produksjonsplan sendes ut til foreldrene i god tid før produksjonen. Om foreldrene godkjenner denne, og ønsker at medlemmet medvirker i produksjonen er planen forpliktende. 100 % oppmøte er forventet. 
 11. Vi innfrir permisjon fra plassen på Lille HT kun på særskiltgrunnlag (eks: Flytting i kortere perioder, sykdom el.l). 

Brudd på reglene kan resultere i at medlemmet mister plassen sin.


På Lille HT vil medlemmene møte: 

 • Lidenskapelige instruktører med høy faglig kompetanse
 • Et profesjonelt produksjonsapparat 
 • Trygge rammer 
 • Et teaterhus som er stolt over programmet Lille HT og dets medlemmer 

Les mer om Lille HT her