Disse utgjør Hålogaland Teaters styre

Styreleder

Linda Beate Randal
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune. 19.04.19 - mai 23

Linda Beate Randal overtok etter Renate Larsen i april 2019. Hun har 20 års erfaring fra ulike lederverv i politikken, har vært ordfører i Sør-Varanger, og er i dag regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis.

Styremedlemmer

Ådne Sekkelsten
Daglig leder, Scenekunstbruket, Nittedal
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Kaja Kristensen
Virksomhetsleder, Alta kommune
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Mats Nygaard Johnsen
NSK shipping
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2023

Marlene Berntsen Bråthen
Varaordfører Tromsø kommune
Oppnevnt av Tromsø kommune for perioden 28. mai 2020 - mai 2024

Ketil Høegh
Skuespiller ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av kunstnerisk ansatte ved teatret for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Øystein Heitmann
Lystekniker/lysdesigner ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av øvrige ansatte ved teatret for perioden 1. juni 2020 - 1. juni 2022

 

Varamedlemmer

Mona Kristin Rossvold
Redaktør i Harstad Tidende
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Ragnvald Storvoll
Dyrøy kommune
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Sebastian Henriksen
Politiker Tromsø kommune
Oppnevnt av Tromsø kommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Trude Øines
Skuespiller ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av kunstnerisk ansatte ved teatret for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Birgit Bøeng
Kommunikasjonsrådgiver ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av øvrige ansatte ved teatret for perioden 1. juni 2020 - 1. juni 2022