Disse utgjør Hålogaland Teaters styre

Styreleder

Inger Klo
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune. Juni 2023 - Juni 2027

Klo er utdannet jurist ved UiT og har lang erfaring fra eiendomsavdelingen og kommunedirektørens stab i Tromsø kommune. I dag er hun advokat i eget firma og styreleder iblant annet Tromsø Brann og Redning KF.

Styremedlemmer

Ådne Sekkelsten
Daglig leder, Scenekunstbruket, Nittedal
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Kaja Kristensen
Virksomhetsleder, Alta kommune
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Ragnvald Storvoll
Daglig leder i Nordavind Utvikling AS
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden juni 2023 - juni 2027

Marlene Berntsen Bråthen
Varaordfører Tromsø kommune
Oppnevnt av Tromsø kommune for perioden 28. mai 2020 - mai 2024

Ketil Høegh
Skuespiller ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av kunstnerisk ansatte ved teatret for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Øystein Heitmann
Lystekniker/lysdesigner ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av øvrige ansatte ved teatret for perioden 1. juni 2020 - 1. juni 2022

 

Varamedlemmer

Mona Kristin Rossvold
Redaktør i Harstad Tidende
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Brage Larsen Sollund
Distriktsleder i Kreftforeningen for Nordland, Troms og Finnmark
Oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune for perioden juni 2023 - juni 2027

Sebastian Henriksen
Politiker Tromsø kommune
Oppnevnt av Tromsø kommune for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Trude Øines
Skuespiller ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av kunstnerisk ansatte ved teatret for perioden 28. mai 2020 - 1. mai 2024

Birgit Bøeng
Kommunikasjonsrådgiver ved Hålogaland Teater
Oppnevnt av øvrige ansatte ved teatret for perioden 1. juni 2020 - 1. juni 2022