Arbeid med tilrettelagte kulturopplevelser har blitt dokumentar

Nå håper initiativtakerne å nå ut til enda flere med RELÆXTe opplevelser

Dokumentaren er laget med støtte fra Sparebank1 Nord-Norges #Samfunnsløftet og det er filmskaper Terje Rafaelsen som står bak. For Rafaelsen ble det fra første opptaksdag tydelig at det var gjennom publikum han best kunne formidle hvor viktig RELÆXT er, og hva det betyr for den enkelte.

- Å få delta på kunst- og kulturarrangementer gir så enormt mye glede og det er så viktig å føle seg inkludert i samfunnet. Jeg håper virkelig filmen kan bidra til at flere vil få samme mulighet som publikummet i Tromsø og Bodø, sier Rafaelsen.

Saken fortsetter under dokumentarfilmen 

Fra sosialt eksperiment til å glede seg

I filmen møter vi pappa Harald Johansen som er blant publikummerne på RELÆXTe arrangementer. Datteren Tina kan uttrykke både glede og utrop spontant, da er det godt å vite at både lyd og bevegelse i publikum er varmt velkomment under en RELÆXT forestilling.

- Vi synes det er et fantastisk tilbud som jeg tror vi kommer til å benytte på de aller fleste forestillingene (...) Da gleder vi oss enda mer, det blir ikke bare som et sosialt eksperiment. Da gjør vi det fordi det er noe vi har lyst til å gjøre, forteller Harald Johansen i dokumentaren.

På RELÆXTe kunst- og kulturopplevelser tilrettelegger arrangøren for deg som synes det er utfordrende å delta på ordinære forestillinger, konserter eller filmvisninger (se faktaboks nederst i saken). Tilpasningene før, under og etter arrangementet er et resultat av tett samarbeid med forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (UiT Tromsø), Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet) og Høgskolen i Volda.

 

En stor gavepakke til de som trenger det mest

England har lenge hatt tilrettelagte teaterforestillinger kalt Relaxed performance som de RELÆXTe opplevelsene her i Nord-Norge er inspirert av, men HT måtte tilpasse tilretteleggingen og konseptet til nordiske forhold. Derfor tok tidligere prosjektutviklingssjef og primus motor for RELÆXT sitt inntog i det nord-norske kulturlivet, Ulrikke Benestad Fuller-Gee kontakt med forskere som kunne sikre viktige lokale tilpasninger. Professor Anita Salamonsen ved RKBU Nord, UiT har ledet følgeforskningen siden prosjektets spede begynnelse, og samarbeidet tett med professor Wenche Torrissen ved Høgskolen i Volda og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

- I forskningsdelen av RELÆXT har vi intervjuet deltakere underveis i prosessen, for deretter å bringe denne forskningsbaserte kunnskapen tilbake til teateret med en gang slik at tilbakemeldingene ble tatt inn i den videre utviklingen av RELÆXT, forteller professor Salamonsen.

Salamonsen og Torrissen er eksperter på brukerinvolvering og teater og har totalt gjennomført over 60 kvalitative intervjuer om RELÆXT med både publikum, helseinstitusjoner, brukerorganisasjoner og ansatte. Dette har ifølge HT sikret uvurderlig påfyll av kunnskap inn i prosjektet. 

- Alle vi har intervjuet i forbindelse med RELÆXT synes at det er et godt initiativ og et godt tilbud som man ønsker skal fortsette. En stor gavepakke til de som virkelig trenger dette mest, sier professor Torrissen.

Relæxt vant NFUs likeverdspris i 2023
RELÆXT vant NFUs likeverdspris i 2023. Fra ventre: Tidligere prosjektutviklingssjef ved HT Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Teatersjef ved HT Egill Pálsson, festivalsjef Nordlysfestivalen Heidi Beate Lekang, styremedlem TIFF Eilif Bremer, Film- og markedssjef Aurora kino Fokus Ida Kathrine Balto, tidligere kommunikasjonssjef ved Arktisk Filharmoni Lasse Jangås, inspisient HT Johanna Coraline Jensen, Kinosjef Aurora kino Fokus Sebastian Henriksen, administrerende direktør Aurora kino Geir Martin Jensen, professor ved RKBU Nord Anita Salamonsen, professor ved Høyskolen i Volda Wenche Torrissen

RELÆXT veileder for kulturarrangører  

I Tromsø og Bodø programmerer allerede både Arktisk filharmoni, Nordlysfestivalen og Tromsø internasjonale filmfestival RELÆXTe forestillinger med stor suksess. Nå er målet at så mange som mulig i Norge og Norden skal få delta i kulturlivet gjennom RELÆXTe kulturarrangementer. Derfor har ansatte på HT sammen med forskerne i prosjektet skrevet en veileder for arrangører som ønsker å starte med RELÆXTe opplevelser.

- Veilederen er et nyttig verktøy for alle som ønsker å arrangere RELÆXTe kulturopplevelser. Den sikrer også at den forskningsbaserte tilretteleggingen er lik på alle RELÆXTe arrangementer, noe som er veldig viktig i møte med målgrupper som kanskje har hatt dårlige opplevelser på kulturarrangementer tidligere. Her skal alle kjenne at de trygt kan senke skuldrene og nyte det som skjer på scenen eller lerretet, forteller Salamonsen.

Veilederen for kulturarrangører finner du her

Veilederen er allerede tatt i bruk av Kloden Teater som gjennomførte sin første RELÆXTe forestilling i februar 2024. Sentralen og Det Norske kammerorkester skal også sammen produsere sin første RELÆXTe konsert i mai 2024 og ser for seg fire konserter under høsten. RELÆXT-konsertene vil gå under Sentralens leieordning, MINT som skal fremme mangfold, inkludering og tilhørighet.

 Arbeidet med RELÆXTe opplevelser har blitt formidlet både regionalt, nasjonalt og på nordisk nivå; blant annet på konferanse om inkluderende kulturliv i regi av Nordisk Ministerråd, på Folkehelsekonferansen 2023, til kulturdirektoratet, under Heddadagene de siste årene og for flere brukerorganisasjoner.

Anita og Wenche under et frokostseminar for Tromsø RELÆXT-arrangører våren 2023
Forskere Anita Salamonsen og Wenche Torrissen under et frokostseminar for Tromsøs RELÆXT arrangører våren 2023. 

Dette er RELÆXTe kulturopplevelser

Relæxte forestillinger er åpent for alle, og de er spesielt tilpasset for barn, voksne og familier som kan oppleve det som utfordrende å delta på ordinære forestillinger. 

Arrangøren gjør følgende tilpasninger på en RELÆXT kulturopplevelse:

  • Lyset i salen vil være dempet, men aldri slått av.
  • Redusert bruk av scenerøyk.
  • Vi tilpasser lydnivået
  • Potensielle triggere spesifikt for denne forestillingen, visningen eller konserten kan du lese om på forhånd i vår visuelle guide. Den beskriver hele opplevelsen fra du ankommer til opplevelsens slutt. Guiden inneholder blant annet en beskrivelse av handlingen og de viktigste karakterene. Du vil også finne en liste over mulige triggere i guiden.

Viktigst av alt:

  • Under relæxte forestillinger er det helt lov til å både snakke høyt, le, gråte, tikse, og rope.
  • Du kan gå inn og ut av salen så mye du måtte ønske.
  • Du kan trekke deg tilbake i en skjermet sittegruppe i foajeen før, under eller etter forestillingen hvis du skulle ha behov for det.
  • Det vil være verter inne i salen for å assistere publikum og være behjelpelig med det dere måtte trenge.
  • Det eneste vi ber om er at du ikke hysjer på andre, Relæxt er en hysj-fri sone! 

Relæxte forestillinger arrangeres av Hålogaland Teater, Arktisk FilharmoniNordlysfestivalenTIFF og TIFF junior, og vi vil gjerne ha flere med på laget! Kontakt kommunikasjonsrådgiver på Hålogaland Teater, Hanna Hjelmeland om du er nysgjerrig på konseptet: hanna@ht.tr.no.

Viktige samarbeidspartnere som har bidratt med følgeforskning og kontinuerlig evaluering er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord, Høgskolen i Volda og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Relæxt er støttet av Sparebank1 Nord-Norges #Samfunnsløftet. 

Lurer du på noe vedrørende brukerinvolveringen og følgeforskningen? Kontakt gjerne Anita Salamonsen ved RKBU Nord, UiT: anita.salamonsen@uit.no og Wenche Torrissen ved Høyskolen i Volda: wenche.torrissen@hivolda.no