Inger Klo er ny styreleder ved Hålogaland Teater

– En særdeles spennende institusjon å få bidra inn i.

Inger Klo. Foto: Marius Fiskum / Tromsø Kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune har utnevnt Inger Klo som styreleder ved Hålogaland Teater i perioden 2023-2027. Klo er utdannet jurist ved UiT og har lang erfaring fra eiendomsavdelingen og kommunedirektørens stab i Tromsø kommune. I dag er hun advokat i eget firma og styreleder iblant annet Tromsø Brann og Redning KF. 

– Klo besitter en helhetlig og grundig kompetanse når det kommer til offentlig forvaltning og eierskap. Hun har god forståelse for det viktige samfunnsoppdraget HT forvalter som en av de største kunstinstitusjonene i regionen. Vi har stor tro på at hun vil bidra til å styrke teateret i årene som kommer, sier Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes. 

Den nye styrelederen gleder seg til å bli kjent med organisasjonen og bidra i arbeidet.

– Hålogaland Teater, med sitt viktige samfunnsoppdrag, er en særdeles spennende institusjon å få bidra inn i. Jeg kjenner teateret først og fremst som besøkende, men har et klart inntrykk av at dette er en organisasjon med faglig sterke og ambisiøse ansatte som brenner for formidling av senekunst i nord. Teateret har et godt og bredt sammensatt styre. Jeg gleder meg til å bli kjent med organisasjonen og ser frem til å bidra i arbeidet sammen med ansatte, ledelsen og styret i teateret, sier Klo.

Klo overtar som styreleder etter Linda Beate Randal som har hatt vervet siden 2019.

– Jeg vil takke Randal for jobben hun har gjort de fire siste årene og for et veldig godt samarbeid, sier Wærnes.

Nytt medlem og vara i teaterets styre

I tillegg til ny styreleder er det utnevnt et nytt medlem og vara.

Ragnvald Storvoll er oppnevnt som nytt styremedlem av Troms og Finnmark fylkeskommune 2023- 2027. Storvoll er daglig leder i Nordavind Utvikling AS. Storvoll har vært vararepresentant i styret for Hålogaland Teater AS i fra mai 2020 til d.d.

Brage Larsen Sollund er oppnevnt som vara av Troms og Finnmarsk fylkeskommune 2023-2027. Sollund er distriktsleder i Kreftforeningen for Nordland, Troms og Finnmark. Sollund har erfaring fra politisk arbeid i Tromsø kommune og styreerfaring fra Ressurs Tromsø AS.

Om Inger Klo

Inger Klo (1974) er bosatt i Tromsø og opprinnelig fra Vesterålen. Hun er utdannet jurist ved UiT og har arbeidet i Tromsø kommune fra 2006-2021 ved eiendomsavdelingen, som enhetsleder og skatteoppkrever. Hun har i to perioder inngått i kommunedirektørens stab og arbeidet med strategi, eierskap/selskapsporteføljen, omstilling, omorganisering, organisasjonsutvikling og prosjektledelse.

Siden 2021 har hun vært advokat i eget firma. Klo er også styreleder i Tromsø Brann og Redning KF, egne selskap og familiebedrift innen fiskeri og havbruk, og har flere verv og roller innen frivillighet og idrett på klubb- og landsdelsnivå.

Foto av Inger Klo: Marius Fiskum / Tromsø Kommune