Egill Pálssons åremål som teatersjef ved Hålogaland Teater forlenges

Teaterets styre ønsker å gi Pálsson og kollegiet ved HT mulighet til å videreutvikle de planer og visjoner de så frem til ved ansettelsen av teatersjefen.

Teatersjefen utenfor HT

01.06.2023

Pálsson tiltrådde i stillingen 1. august 2020 og det opprinnelige åremålet var avtalt til og med 31.12.2025. Dette forlenges nå med to år, til 31.12.2027.  

- På grunn av mange forhold, men spesielt pandemien, har styret ønsket å forlenge åremålet for å kunne gi teatret mulighet til å videreutvikle de planene og visjonene som vi så fram til ved ansettelse av Pálsson. Disse har ikke kunne vært utviklet til fulle, da pandemien har gjort at både den driftsmessige og den kunstneriske utviklingen har vært tilpasset pandemiens krav og virkninger. Vi ønsker å gi kollegiet ved HT og Pálsson muligheten til å utvikle arbeidet i minimum den samme tidslengde som tenkt i den opprinnelige kontrakten, forteller styreleder ved teateret Linda Beate Randal.  

Bredere og mer variert program 

Med Pálsson ved roret har teateret påbegynt arbeidet med å legge om til repertoire-teater, med flere forestillinger på plakaten samtidig. Dette arbeidet ser Pálsson frem til å få fortsette med. 

- Jeg er utrolig beæret over å få lov til å fortsette i to år til. Vi ønsker å kunne tilby et bredere og mer variert program til regionen og har derfor jobbet med å legge om til repertoire-teater med flere forestillinger på plakaten samtidig. Nå får jeg muligheten til å videreutvikle det gode arbeidet vi er i gang med, sammen med de fantastiske folkene her på huset, sier Pálsson.  

- Og så er det ikke så verst å få lov til å være i verdens vakreste landsdel i to år til, selv med snø i juni, legger han til.  

Svært fornøyde 

- Styret er svært fornøyde med den jobben Pálsson, direktør Bodil Kjelstrup og hele resten av kollegiet har gjort, både under svært vanskelige forhold under pandemien, men også det vi ser nå under normale forhold. Vi er derfor glade for å kunne teatersjefen og kollegiet ro til å utvikle dette gode samarbeidet i tiden som kommer, til stor glede for befolkningen i hele Troms og Finnmark, avslutter Randal.  

Egill Heiðar Anton Pálsson  
  • Født i 1974 på Island 

  • Utdannet skuespiller i Reykjavik (1995-1999) og instruktør fra Statens teaterskole i København (1999-2002) 

  • Professor i skuespill ved Islands kunstakademi 2004 - 2006 

  • Lærer i regi ved Den danske scenekunstskole (tidligere Statens teaterskole) 2006 - 2012 

  • Professor i regi på Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch i Berlin siden 2013, avdelingsleder for regi siden 2017 

  • Har satt opp forestillinger på bl.a. Det Kongelige Teater i København, Göteborgs Stadsteater, Stockholm Stadsteater, Schaubühne Berlin, Islands Nationalteater og Nationaltheater Mannheim 

  • Tidligere regioppdrag på Hålogaland Teater: Tidens korthet (2018), Blå åker (2019) 

  • Tiltrådde som teatersjef ved HT i august 2020. Har i sin periode som teatersjef hatt regi på forestillingene Familien som kunne snakke om alt (2020) Ødeland (2021), og Lang dags ferd mot natt (2022).