Engasjerer drapstruet hiphop-danser i kampen for ytringsfrihet

I hjemlandet Guatemala er danseren truet på livet, i Norge risikerer Gato å bli sendt til Guatemala når som helst. Nå skal hans historie bli teater.

Gato slår salto foran grafittivegg

– Stadig flere kunstnere blir truet til stillhet. Som teater har vi en plikt til å stå opp mot denne trusselen, og denne plikten skriker til oss nå. Teateret skal være ytringsmangfoldets talsperson, den jobben tar vi på alvor, sier teatersjef ved Hålogaland Teater, Egill Pálsson. 

Teatersjefen mener historien til Gato, eller David Carlos Catun Quintana som 31-åringen egentlig heter, egner seg på scenen for å belyse hvordan det stadig blir vanskeligere å leve som kunster i verden i dag.

– Noen steder blir kunstnere truet på livet. I Norge ser vi sterke politiske krefter bruke ytringsfriheten som skjold for å hindre ytringsmangfoldet. Vi vil bruke scenen, historien til Gato og hiphop som verktøy for å få i gang viktige debatter om demokrati, ytringsfrihet og ytringsmangfold, sier Pálsson.

Gato foran et veggmaleri med portrett av ham selv i Tromsø sentrum
I hjemlandet fikk David Carlos Catun Quintana/Gato drapstrusler som gjorde at han siden har levd på flukt. Nå bor han i Tromsø, hvor det i forbindelse med Arctic Jam ble malt et stort veggmaleri av ham. (Foto: Stig Brøndbo)

Planen er å dokumentere Gatos kamp og gjøre det til teater. I hjemlandet jobbet han med å rekruttere barn inn i dans og bort fra gjengkriminalitet – men etter å ha mottatt to drapstrusler fra noen av verdens farligste gjengkriminelle, har han levd på flukt de siste årene. De neste to årene skal teateret bidra til at han får leve i Norge, og HT skal bidra til workshops for å debattere kunst, ytringsfrihet og ytringsmangfold. Planen er å ha premiere på teateret i 2023. Om Gato får bli i Norge så lenge, aner verken han selv eller teatersjefen.

– Vi engasjerer oss tungt i å beholde Gato i Norge. For oss er han helt avgjørende for å få satt opp teaterstykket, hvor kunsten blir en kanal for å fremheve et sosialt og politisk dilemma vi er nødt til å ta tak i, nødt til å debattere, sier Pálsson.

Fellesbilde av samarbeidspartnerne
Nicolai Lopez (t.v) fra Lopez Kunst & Produksjoner er god venn av Gato og produsent i den nye forestillingen. Teatersjef ved HT, Egill Pálsson, er glad for å ha Lopez, Piero Issa og Gato med i arbeidet om den nye oppsetningen. Regissør JOn Tombre (ikke avbildet) har også en sentral rolle i prosjektet. (Foto: Stig Brøndbo)

– Slik vi forstår det, kan Gato bli sendt ut av Norge når som helst dersom han ikke klarer å livnære seg selv her, sier Nicolai Lopez. Han er engasjert i organisasjonen Safemuse, som jobber for å fremme kunstnerisk frihet og for at kunstnere som blir truet skal få et trygt sted å bo og jobbe. Nicolai Lopez er også eier av Lopez Kunst & Produksjoner (LKP) som i 2012 var produsent for hiphop-forestillingen «Alexander den store» ved HT. I 2016 var han og Gato med på å vinne Heddaprisen for «Særlig kunstnerisk innsats» og Kritikerprisen for forestillingen «Vidas Extremas» ved Det samiske nasjonalteateret Beaivváš. I den nye oppsetningen vil LKP være produsent i samarbeid med HT. 

Egil Pálsson gleder seg til samarbeidet med Gato og Nicolai Lopez. Fram til teateroppsetningen er klar, vil kampen for å beholde Gato i Norge bli dokumentert offentlig gjennom oppdateringer på et nettsted hver gang det skjer noe nytt knyttet til saken hans.

– Historien til enkeltpersonen Gato er som et konsentrat av mørke krefter som truer kunstnerisk frihet i dag, sier HT-sjefen. Han har savnet at kunstinstitusjoner i Norge bruker stemmene sine i det offentlige rom for å fronte ytringsfrihet og ytringsmangfold.

Paneldebatt om street art og kunstnerisk frihet
Under Artic Jam i Tromsø i august, berettet Gato og flere andre kunstnere om livet som utøvende kunstner under stadig vanskeligere kår. Gato, Nicolai Lopez, Piero Issa og Egil Pálsson deltok i panelet som ble ledet av Jan Lothe Eriksen i Safemuse. (Foto: Stig Brøndbo)

– Vi trenger institusjoner som tør å ta standpunkt i kontroversielle tema, som når kunst møter politikk, sier Pálsson. Han mener det var et kraftig faresignal å se reaksjonene som kom da Black Box Teater satte opp stykket «Ways of seeing» i 2018. Tema i stykket var gråsonen mellom rett og galt, lovlig og ulovlig, både for staten og for enkeltpersoner – og reaksjonene lot ikke vente på seg. Noen politikere ville kutte all støtte til teateret og i kjølvannet oppsetningen oppstod det trusler, justisministeren i Norge måtte gå av og hans samboer ble dømt til fengsel for angrep på demokratiet.

– I kampen for ytringsfrihet og ytringsmangfold tar HT nå et hardt ståsted, og gjennom å engasjere Gato ved teateret ønsker vi være en pådriver for en viktig debatt, sier Pálsson. 

Fra finalen under Arctic Jam på Fjellheisen i Tromsø
Under Arctic Jam på Fjellheisen i Tromsø, deltok hiphopdansere fra hele verden i et battle. Gato danset blant annet mot Piero Issa (foran). Nå skal de lage teater sammen, med premiere på Hålogaland Teater i 2023 (Foto: Stig Brøndbo)

Her kan du lese historien om Gato og hvorfor han er på flukt:

Gato ble truet på livet fordi han ville danse (frifagbevelse.no)

Danseren Gato ble truet på livet og drevet ut i flukt - hele veien til Tromsø (Tromsø +)

Her kan du se dokumentarfilmen BBoy for Life, om konflikten mellom dansere og gjengkriminelle i Guatemala City. Gato er sentral i filmen.

B-Boy For Life | Documentary from Nadus Films on Vimeo.