Vårens vakreste eventyr

I en tid hvor diskriminering og rasisme er et økende problem også i Norge, ønsker prosjektet Flere farger Tromsø å snu alt på hodet.

I stedet for å spørre hva mangler du, blir derfor det sentrale spørsmålet: Hva har du?

Kjøp billett til forestillingen her

- Vi ønsker et større fokus på de mange ressursene hos menneskene i samfunnet vi bor i – og ikke annerledesheten. Slik blir ingen kulturer fremmede, sier prosjektleder Nasra Ali Omar i Tromsø kommune, som er prosjektleder for Flere farger Tromsø og som har fått med seg Hålogaland Teater og Arktisk Filharmoni som gode samarbeidspartnere.

Nasra Ali Omar
Nasra Ali Omar. Foto: Martin Eilertsen

Alle tilfører verdi

Ideen er å følge opp det nasjonale prosjektet Fargespill, som er en stor suksess og som samler barn og unge med ulik bakgrunn, der alle tilfører noe verdifullt til prosjektet.

- Vi er glade for å få delta i dette verdifulle prosjektet som bidrar til å bygge bro mellom kulturene vi har i Arktis. Våre barn er fremtiden, og vi er de som må ta ansvar. Vår minste fellesnevner er kultur, sier teatersjef Egill Pálsson ved Hålogaland Teater.

Egill Pálsson
Teatersjef Egill Pálsson

Det er direktør Tor Lægreid i Arktisk Filharmoni hundre prosent enig med Pálsson i:

- Vi søker hele tiden å bidra, enten alene eller sammen med andre, til å gjenspeile samfunnet kulturelt, og her skapes det en arena for barn og unge der de møtes og heier hverandre fram som vi liker veldig godt, sier Lægreid.

Tor Lægreid
Tor Lægreid. Foto: Marius Fiskum

I tillegg til HT og Arktisk Filharmoni er både Kulta og Tvibit viktige samarbeidspartnere for prosjektet. 

- For tiden øver vi på Tvibit og Kulta når vi samles utenfor skoletiden, og det er så bra at vi har disse mulighetene i Tromsø kommune fordi det løser en stor logistikkutfordring knyttet til samhold og forberedelser før scenen, sier Nasra Ali Omar.

Blir storslått forestilling

I Flere farger Tromsø deler barn og unge sine historier og øver og opptrer med ulike uttrykk i fellesskap også på Borgtun skole sammen med IFK- og integreringsklassene der. Det pågår akkurat nå et kontinuerlig arbeid med dans, musikk, teater, nysirkus med byens barn og unge, som blir til en stor forestilling på en av byens største scener den 11. juni.

- Vi ønsker å skape en kultur for å heie hverandres identiteter og kulturer frem fordi det vil skape sterkere samhold mellom alle de ulike kulturene som i dag bor og lever i Nord-Norge. Vi håper også at dette bidrar til tidlig krysskulturelle erfaringer som igjen gir gode muligheter for kulturforståelse hos barn, noe som igjen er viktig og bra for vår felles verdensarv, sier Nasra Ali Omar. 

Og målet?

- Én scene, én plattform for nye kulturelle fortellinger for en ny Arktisk fremtid. En fremtid som rommer alle individer som er summen av Arktis i nåtid.

Glede og stolthet

Hun er overveldet over hva som har kommet ut av prosjektet allerede før første forestilling:

- Glede og stolthet hele veien. Dette er litt et sted for å lære hverandre å kjenne akkurat slik vi er. Også er det så fint å oppleve at vi er mer like enn vi er ulike.

For å lykkes i dette viktige prosjektet har Omar lagt lista høyt når hun har hentet instruktører for de unge. Rebekka Brox Liabø, Blythe Olson, Ola Rokkones og Sigurd Johan Heide er alle svært anerkjente og populære kunstnere på sine felt.

- Dette prosjektet er så viktig, fordi de som deltar får være med og utvikle en forestilling med utgangspunkt i egne kulturelle bidrag. Vi vil at prosjektet skal være gøy og lærerikt, men også at det skal bli en skikkelig bra forestilling som alle er glade for og stolte over å være med på. I prosessen oppdager eller utvikler kanskje deltakerne noen nye sider ved seg selv, eller de får noen helt nye venner. Publikum får ta del i den samme spennende reisen som oss, og blir kjent med helt nye stemmer og helt nye uttrykk som finnes i byen vår, sier musikalsk leder Ola Rokkones. 

Ola Rokkones
Ola Rokkones. Foto: Per Kristian Bergmo

- Det virker som at barna synes det er spennende å jobbe med prosjektet. Litt annerledes enn det de kanskje er vant med, hvor resultatet er gitt på forhånd og de må bare fylle inn en fast og forutbestemt rolle. Men hos oss er det jo ingen som vet nøyaktig hvordan det blir, og det kan ta alle mulige retninger etter hvert som vi lærer oss selv og prosjektet bedre å kjenne. En interessant utfordring for barna! 

Skaper en møteplass

Også forfatter, dramatiker og dramapedagog Rebekka Brox Liabø brenner sterkt for Flere farger Tromsø og kjenner på betydningen av det.
- Vi er med på å skape en møteplass i byen der deltagerne kan se seg selv, hverandre og byen på en ny måte. Gjennom kunst og kultur kan de stå fram og si «her er jeg og dette har vi skapt sammen», sier hun.

- Det å fantasere, dikte, skrive oss sammen i rare historier som vi lager sammen, det skaper felles referanser og et fantastisk samhold.

Rebekka Brox Liabø
Rebekka Brox Liabø.