Avlyser turnéen med "Et dukkehjem 15 år etter"

Et dukkehjem - 15 år etter

På grunn av høyt smittetrykk i Tromsø, velger teatret å avlyse den planlagte turnéen med Et dukkehjem - 15 år etter.

Publikum som har kjøpt billetter til en av forestillingene på turnéen bes henvende seg til spillestedet for refusjon.

- Det viktigste for oss er å ivareta publikums og våre ansattes helse og sikkerhet. Vi vil ikke utsette noen for smitterisiko i en såpass uoversiktlig og krevende situasjon. Derfor velger vi å være føre var og avlyse turneen, sier teatersjef Egill Pálsson.

Publiseringsdato
05.03.2021