Satser på unge talenter i nord

HT med nytt talentprogram: - Det blir et løft for unge skuespillere, for teatret og for scenekunsten i landsdelen, lover teatersjef Egill Pálsson.

Skulptur på teaterplassen i høstsol

Teatersjefen ved Hålogaland Teater har all grunn til å juble; teatret har nemlig fått på plass sitt eget talentprogram.

- Overgangen fra nyutdannet til ensembleskuespiller kan være tøff og oppleves ensom. Det vil vi gjøre noe med. Våre unge kolleger skal bli godt tatt vare på av de erfarne skuespillerne i ensemblet. De skal få veiledning, faglig støtte og et profesjonelt fellesskap med andre kunstnere. Samtidig skal vi lytte til det de unge bringer inn av kraft, refleksjon og inspirasjon, sier teatersjef Egill Pálsson.

Talent Norge og SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet gir 1,2 millioner kroner hver til Hålogaland Teaters nye talentsatsing som ble lansert 22. oktober. Programmet favner skuespillere mellom 18 og 30 år som ønsker en profesjonell karriere i Nord-Norge. Teatret kommer til å sluse totalt fire unge skuespillere gjennom programmet der de blant annet får sin egen mentor i ensemblet og inngår i et stort faglig nettverk med andre talentsatsinger i Norge. Det vil komme hele landsdelen til gode, mener leder i SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, Gudrun Gulldahl.

(Saken fortsetter under bildet)

Fra lanseringen av HTs talentprogram
Teatersjef Egill Pálsson, leder for Samfunnsløftet i SpareBank1 Nord-Norge Gudrun Gulldahl, leder for Talent Norge Maria Mediaas Jørstad og prosjektleder for Uredd, Jenny Svensson. Foto: Jan Fredrik Frantzen

- Da vi spurte folk i nord hva samfunnsutbyttet bør gå til var det ett svar som pekte seg ut: Sats på de unge. Vår tyngdekraft og trekkraft avhenger av de unge. Unge som tror på seg selv, sitt talent - og som ikke minst unge som ser seg selv som en del av Nord-Norges framtid. Da trenger vi slike samarbeid som gir unge talenter et springbrett, sier Gulldahl.

Styrker nettverk i nord

- Vi er svært glade for at vi nå kan innlede et samarbeid med Hålogaland Teater, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. 

Hun forteller at Talent Norge har hatt et nært samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge siden 2016.

-  Vi vil at de aller beste kunst- og kulturtalentene skal få tilgang til gode talentprogram der de bor. Som den største profesjonelle aktøren innen scenekunst i regionen, er det helt naturlig at vi styrker Hålogaland Teaters muskler til å utvikle unge talenter. Teatret vil bli en ressurs inn i det nettverket som er skapt om talentutvikling i nord, utdyper hun.

En annen del av nettverket utgjøres av RadArt med talentprogrammet Uredd som nå går i gang med en ny runde talenter.

- Vi er også glade for at vi kan videreføre og forsterke det gode og langvarige samarbeidet med RadArt gjennom nye talenter inn i Uredd. Gjennom felles arenaer, coaching og nettverksbygging skapes det nå gode synergier mellom satsingene i nord og mellom de øvrige satsingene vi har i Talent Norge, sier Mediaas Jørstad.

(Saken fortsetter under bildet)

Fra lanseringen av HTs talentprogram
Fra venstre: Musiker Benjamin Mørk (Varanger Arctic Talent), HT-skuespillere og mentorer Trude Øines og Jørn Fuller-Gee, Ulrikke Benestad Fuller-Gee (prosjektleder HT), teatersjef Egill Pálsson, Gudrun Gulldahl (SpareBank1 NN Samfunnsløftet), Jenny Svensson (prosjektleder Uredd), Maria Mediaas Jørstad (leder Talent Norge). Foran: HT-talentene Christina Sleipnes og Frederic Molund.

Fremmer den frie scenekunsten

Jenny Svensson, scenekunstner og prosjektleder i Uredd, er enig. RadArts program retter seg mot en annen gruppe unge scenekunstnere, nemlig de som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk og drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie eller prosjektbaserte feltet.

- Tromsø og landsdelen har et rikt og levende scenekunstmiljø. Hvert år kommer unge kunstnerspirer, som har gått på kulturskole eller estetisk linje på videregående her, gjennom nåløyet og blir tatt inn på de store kunsthøyskolene i hovedstaden og utlandet, forteller Svensson. -Uredd vil bistå de som ønsker å komme tilbake etter endt utdanning og etablere sin profesjonelle virksomhet her i nord.

Uredd tilbyr skreddersydde fagsamlinger og individuelle mentorordninger. Programmet introduserer deltagerne til landsdelens nettverk og hjelper nyutdannede scenekunstnere til en rask etablering av sin egen virksomhet i den nordlige landsdelen.

Satsingen eies og drives av RadArt – nettverk for fri scenekunst, Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet som går inn i prosjektet med 660 000 kroner hver.

Fem nye talenter på plass

Programmet gjennomføres nå for andre gang. Etter en søknadsrunde er fem kunstnere innenfor forskjellige genre valgt ut og vil være en del av programmet til og med februar 2022. De fem kunstnerne er Karianne Andreassen (danser og koreograf), Matias Bjune Pedersen (skuespiller), Kirsti Elisabet Heitmann (skuespiller og dramatiker), Bianca Hisse (danser, visuell kunstner og performance kunstner) og Hanne Kjæland Olsen (lydkunstner). 

- Å arbeide som scenekunstner i det frie feltet krever at man, i tillegg til å være en god og interessant kunstner, er sin egen produsent, prosjektleder, markedsføringsansvarlig og så videre. Dette kan bare trenes på til en viss grad under utdanning – det må øves på i virkeligheten. Som nyutdannet skjer det gjerne parallelt med at en skriver eller koreograferer sin første forestilling, som en kanskje også er med i som utøver, sier Jenny Svensson. 

Uredd vil veilede, og utfordre, disse fem håndplukkede scenekunstnerne gjennom overgangen fra utdanning til å drive egen kunstnerisk virksomhet i landsdelens scenekunstfelt. 

Christina og Frederic først ute på HT

De to første som skal starte på talentløpet på Hålogaland Teater, er Christina Sleipnes og Frederic Molund. Begge søkte da teatret tidligere i høst lyste ut en åpen audition. Blant hele 360 søkere kom disse to gjennom nåløyet.

- Vi ble betatt av deres faglige styrke og energi. Det var fantastisk å oppleve og vi gleder oss til å få dem inn i ensemblet. Det var mange dyktige folk på audition og vi kommer til å ansette flere profesjonelle skuespillere, men det er altså disse to unge som inngår i talentprogrammet, smiler teatersjefen.

Begge to er født i Tromsø og utdannet ved Nord Universitet, men har bodd og jobbet i henholdsvis Oslo og Kiev de siste årene. Nå blir det flytting slik at de kan starte for fullt i februar 2021. Etter det første året på teatret vil de bli ansatt i ett år til, slik at publikum har glede av nykommerne i minst to år.

(Kontaktinfo og bilder til nedlasting nederst på siden)

HTs nye talenter med sine mentorer
Jørn Fuller-Gee og Trude Øines ser fram til å være mentorer for Christina Sleipnes og Frederic Molund. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Kontakt: 

  • Hålogaland Teater: Prosjektleder Ulrikke Benestad Fuller-Gee (tlf 991 56 277)
  • Uredd: Prosjektleder Jenny Svensson (tlf 913 12 533)
  • Talent Norge: Pressekontakt Anne Berentsen (tlf 995 24 438), prosjektleder Monica Borg Fure (tlf 926 35 471)
  • Sparebank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet: Rådgiver Katrine Eilertsen (tlf 918 37 874)
     
Mer om talentene: