HT har hjemmekontor

hjemmekontor

Du får fortsatt tak i oss, men ikke på Teaterplassen 1. 

I kampen for å bekjempe koronaviruset har vi på Hålogaland Teater avlyst alle forestillinger før sommeren. Nærmere info om refusjon av billetter finner du her: Viktig informasjon om våre forestillinger.

I tillegg har vi sendt alle ansatte hjem og det jobbes nå på hjemmekontor rundt omkring i Tromsø. Vi er tilgjengelige på e-post og telefon, men du må regne med at det kan ta litt lengre tid enn vanlig før vi kan svare på din henvendelse.

Fram til etter påske gjennomfører vi alle møtene digitalt. Vi følger myndighetens vurderinger om når vi kan begynne å jobbe fysisk på teateret igjen. 

Kontaktinfo

Du kan fortsatt sende e-post til post@ht.tr.no eller ta kontakt direkte med en av våre ansatte: halogalandteater.no/ansatte

Vi sender varme tanker til publikum og samarbeidspartnere og ser frem til å kunne møtes på teatret igjen! 

Publiseringsdato
13.03.2020