Linda Beate Randal blir ny styreleder på Hålogaland Teater

Hålogaland Teater

Etter snart fire år som styreleder takker Renate Larsen for seg og overlater roret til Linda Beate Randal.

Det er Troms fylkeskommune som utnevner styrelederen ved Hålogaland Teater, og da Renate Larsen ønsket å trekke seg fra vervet falt valget på Randal. Hun har 20 års erfaring fra ulike lederverv i politikken, har vært ordfører i Sør-Varanger og er i dag regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis.

– Linda kjenner Finnmark og Troms svært godt, og har inngående erfaring med samarbeid i alle deler av samfunnslivet. Gjennom sine mange år som politiker, og også som leder for et sammenslått Innovasjon Arktis, har hun et bredt regionalt og nasjonalt nettverk innenfor næringsliv, forsknings- og kompetansemiljøer, kultur, politikk og samfunnsliv for øvrig. Den kompetansen tror jeg vil bidra til å styrke teatret ytterligere, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen.

Linda Beate Randal ser fram til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg ble veldig glad da jeg ble spurt. Den profesjonelle kulturen, som jo HT er en del av, er så viktig for dynamikken og attraktiviteten når man skal bygge gode samfunn, slik som vi nå skal bygge et nytt fylke gjennom regionreformen, sier hun.

Randal overtar som styreleder i en periode da teatret jobber med en ny strategi og skal ansette ny teatersjef. Det mener hun er et pluss.

– Det er et perfekt tidspunkt å komme inn på for nå har man alle muligheter til å se framover. Jeg er veldig opptatt av involvering og mener at man må bygge et «vi» rundt den veien man skal gå. Det er et privilegium å komme inn som styreleder på et så spennende tidspunkt, sier hun.

Tidligere styreleder Renate Larsen varslet Troms Fylkeskommune ved årsskiftet i fjor om at hun ønsket å fratre som styreleder.

– Å ha to styrelederroller er ikke forenlig med den krevende jobben jeg har i Norges sjømatråd. Så da jeg sa ja til vervet i Helse Nord RHF var det under forutsetning om at jeg skulle levere styreledervervet på Hålogaland Teater videre til ny styreleder, sier Larsen.

Hun er enig i at skifte av styreleder nå skjer på riktig tidspunkt.

– Nå kan ny styreleder konsentrere seg om å se fremover og avslutte strategiprosessen som er igangsatt og ansette ny teatersjef. Jeg ønsker Linda Randal lykke til med dette viktige vervet for Nord-Norges største kulturinstitusjon. Nå skal jeg gå over fra å være styreleder for Hålogaland Teater til å være publikum, fremsnakker og ambassadør for det flotte teatret vi har, smiler Larsen.

Fylkesråden for kultur og næring ønsker den nye styrelederen velkommen og takker Larsen for samarbeidet.

– Jeg ønsker å takke Renate Larsen for et meget godt samarbeid og for jobben hun har gjort som styreleder for HT. Jeg ønsker henne lykke til videre, sier Simonsen.


Linda Beate RandalOm Linda Beate Randal


Linda Beate Randal (født 4. februar 1966) er fra Kirkenes. Hun har 20 års fartstid med lederverv i politikken, hovedsakelig lokalt, men også i ulike verv regionalt og nasjonalt, sist som ordfører i Sør-Varanger. Hun sluttet i politikken 2011, og ble da direktør i Innovasjon Norge Finnmark. Fra 2016 har hun vært regiondirektør for Innovasjon Norge Arktis, som har ansvar for Finnmark, Troms og på Svalbard. Hun har bred erfaring fra samarbeid på tvers av landegrenser, fylker, kommuner, bransjer og mellom det private og det offentlige.

Hun brenner for Nord-Norge, er samfunnsengasjert og helhetstenkende. Linda er opptatt av viktigheten av kunst og kultur for å skape gode lokalsamfunn, og som grunnlag for dynamikk, nye tanker og utvikling og for å skape en attraktiv region.

Hun har hatt ulike styreverv, blant annet sittet i styret i Husbanken, i Barentsinstituttet, vært bl.a. leder av regionråd, nestleder i Finnmark Arbeiderparti, ulike bedriftsstyrer, Kirkenes jazz og rockeklubb og Kirkenes næringshage. Randal var også med og etablerte kulturbedriften Pikene på broen.


Stikkord
Publiseringsdato
29.04.2019