Sykle i snøstorm

Teaterplakat Sykle i snøstorm

"Sykle i snøstorm" blir Hålogaland Teaters storsatsing i år. Nå oppretter vi en egen blogg rundt forestillingen.

UiT Norges arktiske universitet feirer 50 år. Nå må Nord-Norges største forskningsinstitusjon selv finne seg i å bli "forsket" på av Hålogaland Teater. Det kommer til å bli en spektakulær opplevelse som vil utfordre både teater og publikum.

Forestillingen har fått navnet «Sykle i snøstorm» og den tar for seg forskning på ressurser, rettigheter og miljø. Dette blir så pakket inn i et arsenal av kunstneriske virkemidler som kommer til å utgjøre en helt unik opplevelse for publikum.

Teatersjef Inger Buresund er opptatt av at teateret skal være uavhengig, relevant og ta del i samfunnsutviklingen. Denne forestillingen er et møte mellom kunst og vitenskap. Forfatter Liv Heløe har gjennomført utallige intervjuer på campusene til UiT Norges arktiske universitet. Disse er viktig for forestillingen, og gjenspeiler utviklingen siden beslutningen om å etablere et universitet i Tromsø i 1968 og frem til i dag. Samtidig som dagens forskning vil få betydning for fremtiden.

Ressurser, rettigheter og klima

Gjennom forestillingen ønsker vi å belyse noe av den forskningen som skjer på universitetet. Nord-Norge som landsdel er rik på naturressurser og vi har naturgitte fortrinn som utgjør en viktig del av verdiskapingen. Spennet mellom ressurs og rettighet gir grobunn for konflikter, både nasjonalt og globalt. Samtidig lever vi i en del av verden som er spesielt utsatt for klimaendringer. Frølageret på Svalbard er en forsikring for biologisk mangfold i uoverskuelig fremtid. Klimaendringer og global oppvarming truer nedsmelting av polisen og Golfstrømmen kan endre retning. Samtidig er forsøpling og store mengder plast i havet en global trussel.

Det som skiller UiT Norges arktiske universitet fra mange andre utdanningsinstitusjoner i verden er nettopp fokuset på forskning som omhandler og omfavner det arktiske. Universitetet har dyktige forskere som har bygd opp ledende internasjonale miljøer på områdene ressurser, rettigheter og klima, og forskningen har fått stor internasjonal anerkjennelse.

Annerledes teateropplevelse

«Sykle i snøstorm» blir en av Hålogaland Teaters mest omfattende og mest ambisiøse forestilling noensinne. Hele teatret benyttes i en forestilling som tar mål av seg til å utfordre publikum med en annerledes teateropplevelse. Dette vil ta plass både på land og til vanns, og til og med i lufta. Historien til UiT Norges arktiske universitet er en del av forestillingen, men i tillegg vil både aktuell forskning og fremtidsvisjoner bli belyst.

At scenen er en arena for å ta opp tema som er viktig i samfunnsdebatten, er noe Hålogaland Teater tar på alvor. Et teater har mange virkemidler for å skape engasjement, også på temaer som kan være kontroversielle. Det gjør vi med «Sykle i snøstorm», og samfunnsaktuelle spørsmål vil være viktig for teateret, også i fremtiden.

Av May Liss H. Wasmuth

Publiseringsdato
15.05.2018