Når kunst møter vitenskap

Sykle i snøstorm plakat

Kronikk som var på trykk i Nordlys 23. mai 2018.

Av Inger Buresund, teatersjef Hålogaland Teater

Anne Husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet feirer 50 års-jubileum i år. Nå må Nord-Norges største forskningsinstitusjon selv finne seg i å bli “forsket” på - av Hålogaland Teater. Resultatet presenteres gjennom en storslagen forestilling, som en hyllest til forskning, vitenskap og betydningen universitetet har for landsdelen.

Hålogaland Teater og UiT Norges arktiske universitet er to av landsdelens viktigste samfunnsinstitusjoner. De har stor betydning for utviklingen av landsdelen, har mange sammenfallende interesser og lik historie. Begge ble etablert i samme tidsperiode og ble raskt samfunnskritiske røster i nord.

I 1968 besluttet Stortinget å etablere et universitet i Tromsø. Som en naturlig konsekvens av dette ble Hålogaland Teater etablert i 1971. Dette var en tid med stort politisk og rødglødende engasjement. Teateret satte opp forestillinger med sterke politiske budskap, og studentene på universitetet ønsket revolusjon.

Begge ble etablert til tross for mye motstand. I dag er det ingen som tviler på at beslutningene var korrekte, og at institusjonene har hatt stor betydning for utviklingen av Nord-Norge. Gjennom opprettelse av studiesteder i hele landsdelen og utstrakt turnevirksomhet gjøres både vitenskap og kultur tilgjengelig, der folk bor. Det skapes arbeidsplasser, ringvirkninger og bolyst.

Da universitetet ble etablert, var legemangelen i landsdelen et sterkt argument for etableringen. 50 år etter er søkelyset satt på Arktis og globale utfordringer. De rike naturressursene, handelsveiene og den økte menneskelige aktiviteten har bidratt til økt nasjonal og internasjonal arktisk interesse. Universitetet har befestet posisjonen som Norges arktiske universitet og har flere ledende internasjonale forskningsmiljøer på ressurser, rettigheter og klima.

Dette er tema som i høyeste grad er dagsaktuelle, og som også opptar Hålogaland Teater. Etter et besøk på frølageret på Svalbard, kom inspirasjonen til å ta opp problemstillinger som klima og ressurser på teaterscenen. Temaene blir tatt opp i forestillingen “Sykle i snøstorm”, med premiere 15. september. Tittelen er inspirert av Peter F. Hjort, den første rektoren ved Universitetet i Tromsø. Hjort var en lidenskapelig syklist - også om vinteren - og det at han ble observert syklende i snøstorm ble et symbol på hans dedikasjon og utholdenhet.

“Sykle i snøstorm” er et møte mellom kunst og vitenskap. Gjennom mange intervjuer av forskere og studenter fra UiT Norges arktiske universitet har forfatter Liv Heløe laget et manus som ser på forskning med en kunstners nysgjerrige blikk. Her finner vi en fellesnevner mellom kunst og vitenskap. Nysgjerrighet er driveren både i forskning og teaterkunst.

Teaterstykket om universitetet er ikke et bestillingsverk. Dette er helt i tråd med de grunnleggende kunstneriske prinsippene for kritisk tenkning, uavhengighet og troverdighet. Det handler om å tilegne seg ny kunnskap om, og i samfunnet og som et bidrag til samfunnsdebatten. Disse prinsippene er både forskere og kunstnere opptatte av, og de er en viktig del av integriteten til begge institusjonene.

Samhandling, dialog og samarbeid med samfunnet utenfor institusjonene er vesentlig både for universitetet og teateret. Universitetet skal bidra til at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for samfunnsdebatten. Teateret tilbyr en arena med andre virkemidler der teaterkunst bidrar til samfunnsdebatt. Felles for eksistensen er at vi må tenke nytt, samle ny kunnskap og at vi må evne å formidle dette til publikum.

UiT Norges arktiske universitet og Hålogaland Teater har forandret seg i takt med samfunnet. I arbeidet med å gi retning for å kunne ta de riktige beslutningene og utvikle oss videre, er det viktig både å kjenne historien og ha god innsikt i dagens situasjon. “Sykle i snøstorm” er et stykke som omfavner både fortid, nåtid og fremtid; det er et stykke historie om landsdelen, det belyser dagsaktuelle problemstillinger som er spesielt viktige for oss her i nord - og det ser inn i fremtiden.

Møtet mellom kunst og vitenskap har resultert i en forestilling som er laget med kjærlighet til byen og landsdelen, til universitetet, teaterkunsten og vitenskapen.

Publiseringsdato
23.05.2018