Hålogaland Teater om Regionreformen

Les Hålogaland Teaters høringsuttalelse om "Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene".

I sin høringsuttalelse til "Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene", skriver Hålogaland Teater blant annet:

Det er altså en sterk positiv kraft som nå trekker i samme retning for å være med på å utvikle Arktis. Utviklingen av Nord-Norge må være et nasjonalt anliggende. Her spiller Hålogaland Teater/The Arctic Theatre en viktig rolle og vi ber derfor om at teatret fortsatt er en del av Norges nasjonale plan for scenekunst og forblir finansiert slik som i dag.

Hele uttalelsen kan lastes ned her.

Publiseringsdato
14.05.2018