Meld deg på!

Hålogaland Teater er regional samarbeidspartner til Den unge scenen 2018/2019 (DUS). Teatret skal sammen med HATS plukke ut inntil 6 ungdomsgrupper med medlemmer i alderen 13-19 år. Den regionale festivalen vil skje på Hålogaland Teater 22.-24. februar 2019 og den nasjonale festivalen avvikles 9.-11. mai 2019 på Det Norske Teater i Oslo. (Med forbehold om endring av datoer).

Hålogaland Teater søker ungdomsgrupper i Troms og Finnmark som vil delta i Den unge scenen (DUS). Gruppene som søker deltagelse kan være knyttet til en skole, en musikk- og kulturskole, et frittstående barne- og ungdomsteater, eller et ungdomslag, en fritidsklubb, eller i grunnen være organisert på hvilken som helst måte.
 

Se ytterligere informasjon på www.dus.as

Hva gruppa kan forvente etter å bli plukket ut til regional deltagelse

* Alle gruppene skal ha kontakt med sitt vertsteater, som skal sikre faglig oppfølgning med minst to besøk hos hver gruppe i løpet av produksjonsperioden.

* Alle gruppene får bruke teksten de velger vederlagsfritt i hele prosjektperioden, det vil si frem til den nasjonale festivalen er avviklet.

* Alle gruppelederne vil bli invitert til et seminar Stavanger 14.-16. september 2018, der dramatikerne er tilstede.

* Alle gruppene skal få vise sin forestilling på en regional festival.

* Et utvalg av grupper fra hver region vil bli plukket ut for å spille på den nasjonale festivalen på Det Norske Teatret.

Hva DUS forventer av dere

* At dere produserer en forestilling av inntil 1 times varighet basert på en av DUS - tekstene, der dere selv bekoster utgifter til produksjonen både hva angår instruktør og øvrige produksjonskostnader. (Omfanget av dette bestemmer dere selv). Forestillingen må ha hatt premiere før regional festival.

* At dere deltar på det innledende seminaret.

* At dere deltar på regional festival, og evt. nasjonal festival.

NB: DUS har ikke midler til å gi produksjonsstøtte. Vi vil derimot gi støtte til reise og opphold i forbindelse med seminar, regionalfestival og nasjonal festival.*

*Vi har tidligere dekket alle kostnadene for gruppene i forbindelse med disse arrangementene, og jobber for at vi skal kunne klare dette også denne gang.

Søknad

Skriv en kortfattet søknad med informasjon om gruppa og hvorfor dere ønsker å være med og send den elektronisk til:

Prosjektleder Birgitte Warvik Rørtveit
birgitte@ht.tr.no

Har du spørsmål rundt det praktiske ved søknaden kan disse rettes til Hålogaland Teater på telefon 77 60 64 00 eller vår samarbeidspartner HATS på telefon 77 67 90 30.

Frist: 29. april 2018