Tromsø kommune lanserer opplevelseskort

Hålogaland Teater er blant de 20 opplevelsesstedene som er med på ordningen.

NAV Tromsø har de siste tre årene jobbet med et prosjekt der et av målene har vært å utvikle tiltak for familier som lever med vanskelig økonomi over tid. Som del av dette arbeidet har et tiltak kalt Opplevelseskortet blitt utredet og utviklet. Opplevelseskortet finnes i en rekke andre kommuner i Norge. I november i fjor vedtok kommunestyret at Tromsø kommune skulle innføre kortet. Siden da har NAV Tromsø og Avdeling for kultur og idrett jobbet med hva kortet skal inneholde og hvordan det skal fungere.

Hele 20 ulike opplevelsessteder samarbeider med Tromsø kommune om Opplevelseskortet, inkludert Hålogaland Teater. Opplevelseskortet gir gratis billett til eier av kortet og ledsager på to valgfrie forestilling i året.

«Tromsø kommune har et mål og ønske om at barn skal gis mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Opplevelseskortet passer godt inn i det andre vi jobber med. Vi er utrolig glade for at alle vi har spurt, har sagt ja til å delta. Det er fantastisk og viser at kultur- og opplevelsesstedene i byen vår har stort engasjement og tar samfunnsansvar» sier kultursjef Lisa Hoen.

Opplevelseskortet kan gis til barn og unge i alderen 4 til 17 år som lever i familier med vanskelig økonomi over tid. Langtidsmottakere av sosial stønad er prioritert. Det er NAV Tromsø som tildeler kortet. 2018 og 2019 vil bli to prøveår, der det skal deles ut 200 kort per år. Mengde kort er valgt på bakgrunn av barn i hovedmålgruppen, erfaringer fra andre kommuner og samtidig at både kommunen og opplevelsesstedene skal bygge et system som fungerer og som blir brukt av målgruppen. «Opplevelseskortet vil gi barn og unge mulighet til å delta i ulike arrangementer og opplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi tror kortet vil bety mye for de det gjelder» uttaler NAV-leder Geir Jakobsen. NAV Tromsø starter utdeling av kort allerede denne uken. I første omgang til barn av foreldre som mottar hjelp fra NAV.