Guri Johnson deltar på #metoo-arrangement

Guri Johnson blir vår representant på det store #metoo-arrangementet søndag.

Søndag 10. desember skal Nationaltheatret ha en større markering for et felles standpunkt mot seksuell trakassering i teaterbransjen. I den forbindelse skal teatret ha et såkalt #metoo-arrangement og representanter fra alle teatrene i Norge er invitert til å delta.

Som Hålogaland Teaters representant deltar skuespiller Guri Johnson.

Det er Nationaltheatret som drifter og organiserer prosjektet, teknikk og regi på arrangementet. Arrangementet vil settes sammen av musikkinnslag, appeller og lesning av historiene som ble samlet som en del av oppropet #stilleforopptak. En prosjektgruppe som representerer kampanjen #stilleforopptak organiserer innholdet i selve lesningen og er delaktige i utformingen.

Publiseringsdato
08.12.2017