Ny styreleder på Hålogaland Teater

Renate Larsen er valgt som ny styreleder for Hålogaland Teater.

Etter en ekstraordinær generalforsamling i Hålogaland Teater mandag, ble Renate Larsen valgt til ny styreleder for teatret. Vi ønsker henne velkommen til teatret.Samtidig retter vi takk til avtroppende styreleder Herman Kristoffersen.

 

Etter generalforsamlingen sendte eierne av Hålogaland Teater ut denne pressemeldingen:

 

"Eierne av Hålogaland teater, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Finnmark fylkeskommune, valgte mandag i ekstraordinær generalforsamling enstemmig Renate Larsen som ny styreleder. Hun er valgt for tre år. Eierne vil samtidig takke Herman Kristoffersen for innsatsen for Hålogaland teater.

 

Ved å velge Larsen for tre år har eierne svart på utfordringen med samtidig utskifting av styreleder og teatersjef. Den nye styreleder vil nå gå inn i prosessen med å tilsette ny teatersjef og vil også få god tid til å følge opp den nye teatersjefen.

 

Renate Larsen er adm. direktør i Lerøy Aurora AS. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Renate Larsen har god erfaring fra styrearbeid og er i dag styremedlem i Folketrygdfondet,  forskningsinstituttet Nofima AS og NHO Troms og Svalbard, og innehar flere styreverv i selskap i Lerøy Seafood Group ASA, herunder Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS, Laksefjord AS og Kirkenes Processing AS.  Hun er også involvert i Tromsø internasjonale filmfestival og Buktafestivalen.

 

Eierne er svært fornøyd med at Renate Larsen har sagt ja til oppgaven. Eierne er trygge på at hennes kompetanse og erfaring vil være til det beste for HTs videre utvikling som en viktig aktør både regionalt og nasjonalt".

Publiseringsdato
25.08.2015