Kulturministeren besøkte HT

Kulturminister Thorild Widvey (H) er positiv til Hålogaland Teaters satsing på barn og unge. Det kom frem da hun besøkte teatret mandag.
Styreleder for Hålogaland Teater, Herman Kristoffersen, er positiv etter å ha hatt kulturministeren på besøk.
- Jeg er særlig glad for at hun var så lydhør i forhold til Hålogaland Teaters satsing på teater for og med barn og unge. Jeg opplever statsråden og departementet som en positiv partner og ser frem til samtalene vi skal ha med ministeren i tiden som kommer, sier han.
Det var i forbindelse med åpningen av filmfestivalen i Tromsø at kulturminister Thorild Widvey tok turen innom Hålogaland Teater og hadde samtaler med teatrets styreleder Herman Kristoffersen, teatersjef Nina Wester og direktør Beate Stang Aas.
- Jeg fikk klart inntrykk av at ministeren har lagt merke til de aktivitetene vi har for barn og unge og det nybrottsarbeidet vi driver på teatret, sier teatersjef Nina Wester. Hun legger til at ministeren ser at Hålogaland Teater er et kunnskapssenter for scenekunst, både for små og store, og at teatret fyller sin spesielle rolle som formidler av kunst.
- Kulturministeren ser at vi er et teater som er annerledes enn andre teatre i landet. Det er positivt, legger hun til.
Både styreleder og teatersjef er fornøyd med møte med kulturministeren og konstaterer tilfreds at hun er nysgjerrig på den aktiviteten og kompetansen som befinner seg på Hålogaland Teater.
- Det er positivt å se at Widvey legger merke til at vi har de miljøene som trengs, både i forhold til barn og unge og det frie feltet, og at vi bruker de økonomiske og kunstneriske musklene som skal til for å få til et rikt og spennende samarbeid. Legger hun til.