Anbud på drift av Teaterkafeen

Har du lyst til å drive Teaterkafeen i Hålogaland Teater?

Teaterkafeen ved Hålogaland Teater AS er en viktig del av den totale teateropplevelsen for publikum. Teaterkafeen sørger for servering ved teatrets rundt 300 forestillinger og arrangementer i løpet av vår- og høstsesongen (sommeren stengt) med et publikumstall rundt 50.000. Serveringen må tilpasses ulike målgrupper.

Teatret vil at Teaterkafeen skal være et møtested for flere aktiviteter. Forslag på ideer fra kafedriver er derfor ønskelig.

Driften baseres på egen serverings- og skjenkebevilling samt å sikre at norsk lov og forskrifter overholdes med hensyn til skattelov, arbeidsmiljølov, alkohollov, hygieneforskrifter mm.

Da det ikke er egne kjøkkenfasiliteter, må maten skaffes ved catering.

 

Konkurransegrunnlaget kan hentes her.