Hålogaland Teater lanserer kraftstasjoner

Gjennom tre år skal HT ha fokus på ungdom og makt. Prosjektet heter Power og lanseres i Honningsvåg. Det skjer samtidig med Kronprinsens markering av Dignity Day.

Tirsdag 27. og onsdag 28. august lanserer Hålogaland Teater sitt treårige ungdomsprosjekt Power hvor fokus er på ungdom og makt, hvilken makt ungdom har og hvordan ungdom kan ytre sin røst selv om de ikke har stemmerett. Power er myntet på ungdom mellom 15 og 18 år.

 

– Vi ønsker å rette oppmerksomheten på hvilken innflytelse ungdom har i samfunnet og hvilke tanker de har om makt. Videre skal vi se på maktens strukturer og hvordan ungdom kan gjør seg gjeldende uten at de i dag har rett til å delta i valg, sier teatersjef Nina Wester.

 

Lanseringen skjer samtidig med at kronprins Haakon kommer til Honningsvåg for å markere Dignity Day på Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Visjonen til Dignity Day er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Organisasjonen Global Dignity ble stiftet av blant annet Kronprins Haakon i 2006. I høst reiser han rundt på skoler i Norge og arrangerer Dignity Day. Hålogaland Teater er med på dette arrangementet i Honningsvåg.

 

– Kronprinsen reiser rundt og snakker med ungdom om verdighet (dignity er engelsk for verdighet, journ. anm.). Hålogaland teaters prosjekt Power handler også om verdighet. Derfor er vi veldig glad for at vi får være med når Kronprinsen kommer til Honningsvåg, sier Wester.

 

Power-prosjektet består i at Hålogaland Teater arrangerer workshops i Troms og Finnmark for ungdom. Representanter fra teatret samarbeider med ungdommene for å se på hva makt er, hvordan maktstrukturene fungerer og hvordan ungdom kan bruke sin makt.

 

­– Gjennom workshopene skal vi samarbeide med ungdommene slik at de kan finne arenaer hvor de kan gi uttrykk for sine meninger rundt makt som struktur. Dette kan være i form av forestillinger enten i klasserommene eller andre arenaer og meningen er å skape debatt og bevissthet rundt begrepet makt, sier Wester.

 

På de ulike stedene Hålogaland Teater skal arrangere workshops skal det opprettes såkalte power stations, eller kraftstasjoner.

 

Power skal begynne i 2014, som er 200-årsmarkeringen for grunnloven i Norge. Men allerede 27. og 28. august blir det tjuvstart på prosjektet. Power skal vare i tre år, og skal avsluttes med en felles forstilling fra alle kraftstasjonene. Planen er at dette skal skje på Hålogaland Teater ved at ungdommene er til stede på teatret, både fysisk og via elektronisk kommunikasjon.

Publiseringsdato
19.08.2013