Minifestivalen «Stemmer 2013 #Russland»

En festival med fokus på ytringsfrihet og kunst.

Denne uken er søkelyset rettet mot hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge, Barentssamarbeidet og ytringsfriheten hos vår nabo i øst hvordan de bruker kunst som motstandsvåpen.


I tre dager arrangerer Hålogaland Teater og samarbeidspartnere minifestivalen «Stemmer 2013 #Russland» fra torsdag 7. mars til og med lørdag 9. mars. Det betyr teaterforestillinger, debatter, performanceforestillinger og markering av kvinnedagen. Fellesnevneren for de mange arrangementene er hvordan kårene er for folk som har noe på hjertet, enten det er her på berget eller hos vår nærmeste nabo i øst – og ikke minst hvordan folket møter brudd og overgrep på en av de viktigste rettighetene mennesket har: Ytringsfriheten.

 

Torsdag 7. mars

Festivalen åpnes med en åpen debatt i Teaterkafeen på Hålogalalnd Teater klokken 19:30. «Russisk motmæle» heter seminaret Amnesty bidrar med under festivalen der søkelyset rettes mot ytringsfrihetens kår i dagens Russland. I de senere årene har vi sett flere saker hvor grupper og enkeltindivider tar til motmæle i Russland. De krever demokratiske reformer og menneskerettigheter, men blir møtt med harde sanksjoner fra forskjellige hold. Hva eller hvem er det som setter begrensinger på den frie ytring i Russland? Er det loven og myndighetenes behov for kontroll eller er det folkets selvsensur og angst som styrer hva man kan eller ikke får uttrykke? Og hva er pressens rolle?

 

Til å belyse dette temaet har vi vært så heldig å få med oss tidligere NRK-korrespondent i Russland Arne Egil Tønset og Inna Sangadzhieva fra Den norske Helsingforskomiteen. Inna Sangadzhieva er utdannet lingvist fra Kalmyk Universietet (Russland) og har master i statsvitenskap med fordypning i russiske eliter og maktdannelse fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn fra Amnesty Blinderns Russlandsgruppe og har jobbet for Helsingforskomiteen siden 2005, da med særlig ansvar for Russland, herunder Nord-Kaukasus og Hviterussland.

 

Arne Egil Tønset var NRKs korrespondent i Russland fra 2003 til 2007 og dekket da tolv av de femten tidligere sovjetrepublikkene. Han fikk NRKs journalistpris i 2004 for sin dekning av terroraksjonen i Beslan og oransjerevolusjonen i Ukraina. Tønset har siden 2008 jobbet som frilans skribent i Tromsø og gav ut boken «Russland i farger: Opplevelser i vårt største naboland».

Arrangementet er åpent og gratis for alle

 

 

Fredag 8. mars – Kvinnedagen

Fredag er det arrangementer fra morgen til kveld på flere steder i Tromsø. Det begynner klokken 10:00 på Hålogaland Teater hvor førsteamanuensis i russisk kultur og litteratur på UiT, Yngvar Steinholt retter oppmerksomheten i et foredrag om «Pussy Riot versus kirke, stat og vestlige media».  Her får vi kjennskap til hvordan ytringsfriheten står overfor et sterkt press fra flere hold i Russland og hvordan særlig de såkalte punkfeministene tar til motmæle mot overgrepene ved hjelp av kunst som våpen.

 

Klokken 12:00 arrangerer Hålogaland Teater og Tromsø kommune åpen lunch på teatret og serverer varm suppe og det blir appell ved Ingrid Evertsen. I tillegg blir det en rekke kunstneriske innslag. Klokken 15:00 er det tromsø Bibliotek som inviterer til dypdykk i Cora Sandels forfatterskap og det blir samtale mellom teatersjef Nina Wester og skuespiller Gjertrud Junge om teatrets kommende forestilling «Kranes konditori». To timer senere, klokken 17:00 går det tradisjonelle 8-mars-toget fra Rådhuset.

 

På kvelden blir det gjestespill på Scene Øst klokken 18:30 med forestillingen «Happy birthday Putin" av og med Rebekka Nystabakk og Huy Le Vo. Utgangspunktet er 7. oktober 2006 da den internasjonalt anerkjente russiske journalisten Anna Politkovskaja ble skutt og drept, som tilfeldigvis er Vladimit Putins fødselsdag. Hans kommenterte drapet med å omtale Politkovskaja som «ekstremt ubetydelig».

 

I tillegg spiller Hålogaland Teater ordinær forestilling av sukessmusikalen «Hedwig and the angry inch» klokken 19:30 på Scene Vest.

 

Som det ikke var nok, arrangeres det debatt i Teaterkaffen på Hålogaland Teater under ledelse av Troms Journalistlag hvor tema er «Har vi glemt ytringsfriheten når vi heier frem grenselinjeavtalen?». Her kommer blant annet ingen ringere enn politisk redaktør Andrej Lipsky i den russiske avisen Novala Gazeta. Det er den eneste avisen som driver kritisk journalistikk i Russland i dag. Lipsky og avisen er svært viktige, men også truede, samfunnsaktører i et Russland hvor ytringsfriheten har stadig vanskeligere forhold. For øvrig deltar Øystein Bogen (forfatter og utenriksmedarbeider i TV2), Ane Bonde, Human Rights House Network) og Thomas Nielsen (redaktør i BarentsObserver).

 

 

Lørdag 9. mars

Lørdagen starter klokken 11:00 i Teaterkafeen med en samtale mellom teatersjef Nina Wester og russiske kvinner bosatt i Tromsø. Forestillingen «Happy birthday Putin» vises på Scene Øst klokken 12:00 og 18:30 mens det klokken 13:00 i Teaterkafeen blir en performanceforestilling med Barents Liberation Army bestående av Amund Sveen og Morten Strøksnes. Disse vil som kjent frigjøre Barents, som de mener er okkupert.

 

Klokken 14:00 i Teaterkafeen blir det en samtale mellom dramaturg Tale Næss ved Hålogaland Teater og Sveen/Strøksnes i Barents Liberation Army samt skuespiller Rebekka Nystabakk om hvordan man bruker «Kunst som motstand» når ytringsfriheten settes på prøve.

 

Klokken 18:00 Er det «Hedwig and the angry inch» på Scene Vest. Klokken 20:00 i Teaterkafeen handler det om den drepte, russiske journalisten Anna Politkovskaja. Skuespiller Rebekka Nystabakk samtaler med politisk redaktør i Novaja Gazeta, Andrey Lipsky, som kjente Politkovskaja svært godt.

 

Det er disse elementene som danner rammen når Hålogaland Teater med samarbeidspartnere til uken arrangerer minifestivalen «Stemmer 2013 #Russland». Det blir debatter om ytringsfrihetens kår i dagens Russland med Amnesty og blant annet NRK-veteran Arne Egil Tønseth, foredrag om Pussy Riot og hvordan kunst brukes som våpen mot undertrykkelse og sensur. Det blir feiring av kvinnedagen med lunch på Hålogaland Teater med appeller og kunstneriske innslag, dypdykk i Cora Sandels forfatterskap, gjestespill, samtaler med russiske kvinner bosatt i Tromsø og performance-forestilling – for å nevne noe.

Festivalen starter torsdag 7. mars og varer til og med lørdag 9. mars.

 

Mer informasjon, og billetter til forestillingene finner du her

 

Velkommen!

Publiseringsdato
04.03.2013