Nordreisa kirke

I Reisadalen, omtrent 40 kilometer fra Storslett er det et område som kalles Kirkestilla. Det var der de sagde tømmeret som ble sendt nedover elva til Storslett og skulle bli til Nordreisa kirke. Arkitekt og stadskonduktør Christian Henrik Grosch skriver 9. august 1852 til Kirkedepartementet at han sender ”de af det høie Departement forlangte Tegninger til en Kvænkirke for Reisen Dalen, tilhørende Skjervøe Præstegjeld, paa 5 Blade med tilhørende Beskrivelse og Overslag”. Kirken ble innviet 8. oktober 1856 av biskop Knud Gislesen.

Spillested
Adresse

Lundevegen 3, 9151 Storslett