Halti

Halti er Hålogaland Teaters hjem i Nordreisa.

Halti er ett av de største utviklingstiltak i Nordreisa kommune i nyere tid. For kommunen, leietakerne, innbyggerne og brukerne representerer det nye Halti en fenomenal arena for å utvikle og formidle kunnskap, næring, læring og opplevelser. Halti er en moderne og fleksibel formidlingsal med mange bruksområder.

Spillested
Adresse

Hovedveien 2
9151 Storslett

Telefon