Heggelia

Istindportalen er Hålogaland Teaters hjem i Målselv. 

Istindportalen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret og Målselv kommune. Huset sto ferdig i 2005 og er hjem til blant annet biblioteket, kulturskolen og Heggelia kino.