Hammerfest

Arktisk kultursenter er Hålogaland Teaters hjem i Hammerfest. 

Arktisk kultursenter (AKS) ønsker å være noe langt mer enn et vanlig kulturhus. Institusjonen Arktisk kultursenter er kommunens og regionens kulturelle hjerte og møteplass. Arkitekturen gjenspeiler denne ambisjonen.

Kultursentret har flere ulike scener, og er en arena for både konserter, forestillinger, konferanser og lignende. AKS tilbyr lokaler til det frivillige kulturlivet, i tillegg til å tilby profesjonell kunst- og kulturformidling.