Må snakke med folk

Dramatiker Liv Heløe

"Sykle i snøstorm" er blitt til gjennom å snakke med folk.

Teatersjef Inger Buresund spurte for halvannet år siden om jeg ville være dramatiker for forestillingen om Universitetet i Tromsø 50 år. Ja takk! Selvfølgelig! Det kunstneriske teamet har møttes jevnlig for å bestemme retning og vinkling, og ikke minst gjort avgrensinger. Vi ville fortelle om opprettelsen, men ikke om alle 50 årene. Men mest av alt, ville vi lage en forestilling om universitetet i det nordnorske samfunnet i dag!

De gode samtalene

Materialet til en slik forestilling finnes ikke på nett eller i bøker. Jeg måtte snakke med folk. Timelange intervjuer av studenter, forskere, ansatte og personer utenfor universitetet.  Intervjuene ble skrevet ut, ord for ord. «Å løsrive ordene» fra personene har vært viktig for min tilnærming til manuset. Ordene har blitt essensen i de enkelte historiene. Og slik er forestillingen blitt til. Del for del, og rom for rom.

Jeg har intervjuet 15 studenter, i Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest og Tromsø. De har fortalt åpent om sine studievalg og økonomi – om livssituasjon - om politisk engasjement og håp for framtiden. Intervjuene er destillert ned til verbale portretter. I forestillingen flettes historiene sammen og vi får et interessant bilde av studentene ved det arktiske universitetet.

Ressurser, rettigheter og klima

En forestilling på noen timer kan ikke gjenspeile alt universitetet har vært og er. Det kunstneriske teamet valgte tre overskrifter vi ville undersøke nærmere: Rettigheter, Ressurser og Klima. Dette er viktige forskningsområder for universitetet og jeg har hatt mange og lange samtaler med forskere ved Juridisk fakultet – ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi – og til polarforskningsprosjektet Arven etter Nansen. Intervjuene la grunnlag for diktning til tre svært ulike rom. Disse delene er basert på fakta, men presenteres for publikum med virkemidler fra teatrets verden.

Tusen takk

Dette prosjektet baserer seg helt og holdent på møter med fantastiske mennesker som generøst har delt kunnskap og tanker. Jeg har mengder med interessant materiale vi ikke har fått plass til i forestillingen. Dessverre.

Kjære alle som har latt seg intervjue: Tusen takk for deres tid og åpenhjertighet! Uten dere hadde ikke denne forestillingen blitt til!

En spesiell takk til Nora Kiil ved UiT Norges arktiske universitet, som har bistått med kontakter og avtaler!

- Av Liv Heløe

Publiseringsdato
19.06.2018