To overbyggende bolker

To hovedtemaer vil være sentrale i de neste års forestillinger; forflytning og ressursforvaltning.

Når Hålogaland Teater presenterer repertoaret for 2017, vil hoveddelen av forestillingene være delt inn i to hovedprogrammer; «The Seed» og «Transit». Vi tar utgangspunkt i to av de viktigste temaene i dagens verden; ressursforvaltning og forflytning. De to hovedgruppene speiler Norges plass i verden, og det globale i Norge.

The Seed

Langt inne i fjellet i Frøbanken på Svalbard ligger drøyt 800.000 frø fra 5200 forskjellige plantearter lagret i 18 kuldegrader. I mørket og kulden oppbevares livets kilde og begynnelsen på alt. Her lagrer de fleste land i verden sin fremtid.

Det var etter et besøk i Frøbanken på Svalbard at teatersjef Inger Buresund fikk ideen om å skape kunstneriske verk som tematiserer store fortellinger om vårt samfunn og livsgrunnlag. Frøet er livets kime. Fra det stammer alt og alle. Det er grunnlaget for mat, og med økende befolkning og enorme miljøutfordringer globalt, blir en fornuftig ressursforvaltning altoverveiende. Dette temaet behandles på alle plan i verden. Vi vil gå nye veier og vil at det også skal behandles kunstnerisk.

Forvaltningen av ressurser handler i stor grad om matproduksjon og dermed også vår evne til å kunne overleve. Hvordan vi håndterer utfordringene knyttet til dette har betydning lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Det er med andre ord en fellesmenneskelig oppgave. Teatret skal bruke kunsten til å skape samhandling, dialog og samarbeid med andre deler av samfunnet som det politiske miljøet, media og vitenskap. Slik blir teatret en del av samfunnets vev.

Transit

Kultur og erkjennelsen av seg selv oppstår i møtet med andre, og dette åpner for store og nye muligheter. Historier om mennesker i bevegelse er også utgangspunkt for å skape scenekunst. Et hvert menneskes historie er personlig, som også kunsten er det.

Aldri før har så mange mennesker vært tvunget til å slippe det de har i hendene og bryte opp fra hjem og nærmiljø. Antallet mennesker på flukt over hele verden – i Europa, Midtøsten, Asia og Afrika – er i dag uten sidestykke. Historien om forflytning er viktig og den berører oss som fellesskap. I dette materialet ligger teatrets kjerne, som er beretningen om menneskets skjebne.

Noen år før dagens store vandringen begynte til Europa, hadde store folkemasser allerede vært i forflytning internt i sine egne hjemland, også i Kina. Hålogaland Teaters teatersjef Inger Buresund, som da jobbet i Kina, samlet på det tidspunktet åtte dramatikere fra alle verdenshjørner for å skrive om migrasjon – folkevandring. Dette ble begynnelsen på prosjektet «Transit», som tar utgangspunkt i kultur, kulturutveksling og menneskers levde liv. Å være i transit, eller i forflytning, er forutsetningen for kulturell utvikling.

Det er stor grad av nød som fører til at et stort antall mennesker er på flukt. Samtidig møter menneskene på vandring nye mennesker, og vi har anledningen til å bli kjent med hverandre. Behandler vi disse historiene scenisk, kan vi skape forståelse for en av vår tids største tematikker.

Publiseringsdato
24.11.2016