1980-tallet ble innledet med «Nullpunktet», en nokså komplisert produksjon som fikk store konsekvenser for teatret.

Den markerte slutten for teatrets arbeid med egenproduserte stykker. Slitasjen økte blant de ansatte, mest på grunn av kummerlige arbeidsforhold og allmøtestyring. 

10-årsjubileet i 1981 ga teatret en opptur. De fikk gode skussmål for oppsetningen «Sangeren fra Bokhara» av Leonid Solovjev. Musikalen om den eventyrlige skikkelsen Hosna Nasreddin viste at teatret fortsatt produserte godt teater. 

Teatret fikk kunstnerisk ledelse omtrent samtidig som de flyttet inn i Kulturhuset i januar 1984. Bernhard Ramstad ble ansatt som kunstnerisk leder. Åpningsforestillingen «Petter Dass» av Lars Berg ble positivt mottatt. 

Ramstad tok nye initiativer. Han initierte dramautvikling, månedsrevyer og introduserte en serie med moderne klassikere. Blant disse var Dylan Thomas (Under Milk Wood - 1984), Athol Fugard (Øya - 1985), Harold Pinter (Fødselsdagsselskapet - 1986), Slawomir Mrozek (En lykkelig begivenhet - 1987) og Peter Shaffer (Komedie i mørke - 1988). 

Debatten om styreform fikk sitt klimaks høsten 1985 da allmøtet og styret besluttet å gå over til teatersjefstyre. Bernhard Ramstad ble tilsatt som teatrets sjef fra høsten 1986. Dermed var allmøteformen som ledelsesform over på Hålogaland Teater. Høsten 1986 markerte teatrets 15 år i landsdelen. Jubileumsforestillingen «Kranes Konditori» med Elsa Lystad i hovedrollen ble en stor publikumssuksess. I 1987 fikk kabaretformen sitt gjennombrudd med oppsetningen «Når hjertet slår ut med arman» basert på Jacques Brels viser og liv. Barna ble også tilgodesett gjennom storsatsingen på «Ole Brumm» (1988) med Kirsti Sparboe. 

Ramstads periode som teatersjef ble avsluttet med to, på hver sin måte, store helter: Elvis Presley og Oluf. Ramstad spilte selv Elvis i det nyskrevne stykket «Heartbreak Hotel» av Klaus Hagerup. Arthur Arntzen hadde latt seg overtale til å skrive og spille et helaftens stykke om den nordnorske bygdehelten Oluf. Det resulterte i teatrets til da største publikumssuksess. «Oluf» ble tilslutt sett av nesten 80.000 publikummere over hele landet. Ramstad takket av som teatersjef sommeren 1989, og duoen Svenn B. Syrin og Arvid Esperø ledet teatret ut av 1980-årene. 


Jens Harald Eilertsen