Har du lyst til å jobbe i et kreativt og spennende miljø? Hålogaland Teater byr på inspirerende arbeidsforhold både for det administrative, kunstneriske og tekniske personalet. Teatret sysselsetter ca. 70 årsverk fordelt på faste stillinger og stillinger knyttet til de ulike teaterproduksjonene. HålogalandTeater har eget bygg i Tromsø sentrum og er også turnéteater for Troms og Finnmark.

---

Interested in living and working in the Arctic? In Tromsø you can experience two months of midnight sun in the summer and two months of polar nights in the winter. Apart from being one of the best places in the world to see the northern lights, Tromsø also offers a unique combination of urban life, a rich cultural calendar and wilderness.

Hålogaland Teater is Norway’s regional theatre for the Arctic region and is housed in a modern theatre building in Tromsø. The theatre has around 70 FTEs.


Hålogaland Teater søker dramaturg 
i åremålsstilling t.o.m. 2027


Hålogaland Teater har en uttalt ensembletankegang som grunnlag for hvordan vi jobber og får resultater. Vår nye dramaturg blir en viktig del av dette laget. Du må jobbe godt i kreativ dialog med andre mennesker og på tvers av fagdisipliner. Samtidig må du være selvstendig og strukturert og besitte komplementære egenskaper og kunnskap som kan utfordre og heve teatret kunstnerisk.


Arbeids- og ansvarsområder:
I forberedende faser jobber dramaturgen tett med teatersjefen i forhold til planlegging av repertoar og gjestespill. Dramaturgen skal stå i kontakt med dramatikere, forlag og oversettere og ha ansvar for å skaffe rettigheter til manus. Dramaturgen har det overordnede ansvar for bearbeidelse av manus før prøvestart m.m. I prøve og spilleperioden bistår dramaturgen produksjonene etter behov.


Ønskede kvalifikasjoner:
Vår dramaturg skal være oppdatert på samfunnet rundt seg, på hva som rører seg i landsdelen, samt engasjert i hva som foregår innen teatermiljøet både nasjonalt og internasjonalt.


Vi stiller høye krav til lese- og skriveferdigheter, og det er ønskelig at man behersker minst ett fremmedspråk.
Aktuelle kandidater vil bli bedt om å levere arbeidsprøve før intervju.


Vi kan tilby:
•    Et kreativt, godt og høykompetent arbeidsmiljø
•    Lønn i henhold til tariffavtale
•    Svært god pensjonsordning

 
Søknadsfrist: 14. januar 2024

Tiltredelse: Etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til teatersjef Egill Palsson, telefon +4790664324, epost: egill@ht.tr.no

Søknad sendes via: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=333221225

Hålogaland Teater er underlagt offentleglova. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, men du vil bli varslet dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.