Arktisk kultursenter

Arktisk kultursenter er Hålogaland Teaters hjem i Hammerfest

Arktisk kultursenter (AKS) ønsker å være noe langt mer enn et vanlig kulturhus. Institusjonen Arktisk kultursenter er kommunens og regionens kulturelle hjerte og møteplass. Arkitekturen gjenspeiler denne ambisjonen.

Kultursentret har flere ulike scener, og er en arena for både konserter, forestillinger, konferanser og lignende. AKS tilbyr lokaler til det frivillige kulturlivet, i tillegg til å tilby profesjonell kunst- og kulturformidling.

Spillested
Adresse

Strandgata 30
9600 Hammerfest

Telefon
e-post