Jon Fosse

Dramatiker

Foto: Tom A. Kolstad. Bildet brukes med tillatelse fra Samlaget.