Teatret skal være tilgjengelig for alle. Derfor inngår vi faste avtaler om fribilletter med inntil fem veldedige organisasjoner hvert år.

På den måten ønsker vi å ta vårt samfunnsansvar på alvor og gjøre kulturopplevelser tilgjengelig for alle.

Vi inngår avtale med fem organisasjoner hvert år og bidrar med inntil 20 billetter per aktør per halvår.

Kriterier: Organisasjonen må representere brukere som av ulike årsaker ikke har et fullverdig kulturtilbud. Ordningen omfatter billetter til både brukere og ledsagere. Send en søknad på maks én A4-side med en kort begrunnelse for hvorfor dere søker, til kommunikasjonsrådgiver Birgit Bøeng, birgit@ht.tr.no

Søknader for kommende år blir behandlet i desember.