Skansen teatersal

Skansen teatersal er Hålogaland Teaters hjem i Båtsfjord.

Forhåndssalg/reservasjon:

Servicetorget på rådhuset tlf 78 98 53 20

Billettsalg i døra på Teatersalen 1 time før forestillingen starter.