Barneskuespillere // Den glemte forbrytelsen

Barnestemmene i Den glemte forbrytelsen:

Karen Gamst Nergård
Fridtjof Johan Stock Lofsnes
Milla Olsen Sempler
Dagny Hansine Strøm
Aile Viola Løkken-Heggerde