Scene Vest (Premiere)

Hovedscenen Scene Vest har 330 sitteplasser og hadde ved ferdigstillelse Norges mest avanserte sceneteknikk med 40 motoriserte trekk, motorisert portalbro i scenetårnet og dreiescene.