Mariangela J. Cacace er norsk-italiensk forfatter. Camorraland (2010) er hennes første dokumentarbok. Boka handler om mafiaorganisasjonen i hennes hjemby Napoli, og er basert på personlige erfaringer og på møter med en rekke personer som har levd tett på mafiaen.

I Camorraland viser hun hvordan og hvorfor mafiaorganisasjonen Camorra, Italias største mafiaorganisasjon, i flere hundre år har kontrollert og styrt Napoli og andre byer i Italia, både politisk og økonomisk, og hvordan denne kriminelle organisasjonen har spredd seg til resten av Europa og verden, også til Norge.

Boken inneholder intervjuer med napolitanere i alle samfunnslag. Forfatteren har også vært i Albania og intervjuet aktører innen våpensmuglingen organisert av Camorra, og i Montenegro har hun undersøkt Camorras samarbeid med myndighetene om sigarettsmugling. Hun har også intervjuet norske tørrfiskeksportører, som hvert år blir frastjålet tørrfisk for titalls millioner kroner av Camorra, samt sjåfører for de samme eksportørene, som er blitt gasset ned og ranet av camorister.

Camorraland viser hva slags krefter som motvirker og undergraver et ellers velfungerende demokrati og dokumenterer hvordan denne tendensen er i ferd med å spre seg, og hvilke ringvirkninger dette medfører. Organisert kriminalitet står i dag for svimlende 20 % av verdensøkonomien, og tallet er økende.

Foto: Cappelen Damm

 

Camorraland er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum og Internasjonalt seminar.