En monolog av og med Veronica Salinas.

Scene Øst
Onsdag 18. november
Kl 20.00
Pris: 150/100
 
 
 
Ident og Itet er et dokumentarteaterstykke som representerer en ny stemme i den pågående debatten om etnisk identitet i Norge. Hverdagen innebærer flere utfordringer for enkeltindivider enn det etnisk eller nasjonal identitet- merkelapper klarer å fange opp. Forestillingen viser oss at nye tolkninger eller forståelser av identitet forhandles i forhold til ulike kontekster. Dermed utfordrer stykket idéen om identitet som noe statisk og forutbestemt i kraft av at man kommer fra et bestemt sted. Monologen viser oss at identitet kan være et resultat av livserfaring fra ulike steder; på tvers, i dialog eller i motsetning til disse stedene.
 
Denne monologen var én av tre vinnere i konkurransen "Nye Scenetekster", tekstutviklingsprosjektet som Mangfoldsekretariatet og teatrene i Oslo inviterte til i november 2008.


 
Regi: Kai Johnsen
Dramaturgi: Tine Thomassen
Musiker: Per Einar Watle