Fremmed

Neste forestilling
Kommer
av Leif Esper Andersen
«Fremmed» var et sosialrealistisk drama om mobbing generelt, og av innvandrere spesielt. Publikum og presse var positive til valg av tema som på denne måten aktualiserte et sårt og vanskelig problem i samfunnet. Regien var ved Jon Heggedal. Carsten Andersen gjorde sin første scenografi på Hålogaland Teater med billedassistanse fra Einar Bangsund, og Henning Gravrok komponerte og medvirket som musiker. Nils Johnson spilte hovedrollen som mobbeofferet Jozef, mens Tone Gullvåg spilte hans kjæreste Hanne. I de andre rollene spilte Knut Walle, Stig Ryste Amdam og Karin Helene Haugen. Fremmed ble spilt for skoleelever og som åpne forestillinger.

Pressereaksjoner

Per Kristian Olsen i «Tromsø»: «En engasjerende forestilling med bilder, lys og stemmer over høytalere (...) Til tross for godt spill, scenografi og lys kan man stille spørsmålstegn om ikke HT har valgt et noe «tynt stykke».»

Jens Harald Eilertsen i Klassekampen: «Intensjonene er de aller beste, men sitter igjen med en følelse av at dette kunne vært gjort både sterkere og mer overbevisende. (...) regien kunne med fordel vært strammere. Det er på dette punkt «Fremmed» ikke makter å bli til en stor teateropplevelse.»