Praktisk informasjon - Nordreisa

Kontaktinformasjon:

Roger Aronsen, virksomhetsleder

Tlf.  +47 77 58 82 56 / 40 42 80 60

E-post: roger.aronsen@nordreisa.kommune.no

Adresse: Halti, Hovedvegen 2, 9151 Storslett