TRANSIT er et av hovedprogrammene de neste fire årene, og tar for seg vår tids største historie - historien om forflytning. 

Kultur og erkjennelsen av seg selv oppstår i møtet med andre, og dette åpner for store og nye muligheter. Historier om mennesker i bevegelse er også utgangspunkt for å skape scenekunst. Et hvert menneskes historie er personlig, som også kunsten er det.

Aldri før har så mange mennesker vært tvunget til å slippe det de har i hendene og bryte opp fra hjem og nærmiljø. Antallet mennesker på flukt over hele verden – i Europa, Midtøsten, Asia og Afrika – er i dag uten sidestykke. Historien om forflytning er viktig og den berører oss som fellesskap. I dette materialet ligger teatrets kjerne, som er beretningen om menneskets skjebne.

Noen år før dagens store vandringen begynte til Europa, hadde store folkemasser allerede vært i forflytning internt i sine egne hjemland, også i Kina. Hålogaland Teaters teatersjef Inger Buresund, som da jobbet i Kina, samlet på det tidspunktet åtte dramatikere fra alle verdenshjørner for å skrive om migrasjon – folkevandring. Dette ble begynnelsen på prosjektet «Transit», som tar utgangspunkt i kultur, kulturutveksling og menneskers levde liv. Å være i transit, eller i forflytning, er forutsetningen for kulturell utvikling.

Det er stor grad av nød som fører til at et stort antall mennesker er på flukt. Samtidig møter menneskene på vandring nye mennesker, og vi har anledningen til å bli kjent med hverandre. Behandler vi disse historiene scenisk, kan vi skape forståelse for en av vår tids største tematikker