Gullivers siste reise

av Klaus Hagerup
Klaus Hagerups fabelstykke var gedigent anlagt i Provisoriet, med en enorm hvit dekorasjon av Sören Brunes. Den fylte hele lokalet. Stefan Böhm fra Fria Proteatern hadde regi. Kjell Fjørtoft laget film som innledning til stykket med Thor-Inge Gullvåg og Sverre Kjelsberg i rollene. Musikk var ved Sverre Kjelsberg og koreografi av Nina Harte. På Hålogaland Teaters scene var det hele fem debutanter; Knut Walle, Nils Gaup, Wenche Kvamme, Per Sandborgh og Sverre Porsanger (som statist). De spilte sammen med skuespillerne Nils Johnson, Kalle Øby, Sigmund Sæverud, Tone Gullvåg og Karin Haugen.

«Gullivers siste reise» var et komplisert stykke, og svært forskjellig fra det Klaus Hagerup hadde skrevet tidligere. Fabelformen skulle gi nye muligheter for å behandle grunnlaget for tematikken i stykket; utbytting av mennesker, undertrykkelse og stormaktspolitikk, nå på en annerledes og mindre agitatorisk måte. Blant annet var teksten skrevet i bundet form. Men stykket ble ingen stor suksess, og fikk laber oppslutning fra publikum.

Pressereaksjoner

Avisa Tromsøs startet sin anmeldelse slik: «Det begynner med måpende forundring - det fortsetter med mange spørsmålstegn, og det slutter med at man sitter igjen med en ettersmak av at når man først forsto spørsmålene, fikk man ingen skikkelige svar.»

Erik Pierstorff i Dagbladet hadde overskriften «Besværlig teater»; «Det var verst til å begynne meg, syntes jeg. Noen jeg snakket med syntes det ble verre siden, (...) Oppriktig talt var det sånn mye av veien (...) Jeg innrømmer at jeg skriver som om jeg intet har fattet av det hele, men jeg vet at jeg fattet en hel del. Mye av det jeg fattet likte jeg godt også.»
Bildegalleri