av Tennessee Williams
Vemodighet og skjøre håp utspiller seg i gjennombrudsstykket til den amerikanske dramatikeren. Personene lever i en indre tilværelse. Deres dilemmaer er de vanskeligste i livet, der valgene de blir stilt overfor aldri kan bli gode løsninger: å måtte velge det umulige, eller være tvunget til å forlate den du er glad i. Regien var ved Sigmund Sæverud som også laget dekorasjon sammen med Christina Skalegård. Kostymene var ved Hilde Skancke Pedersen. På scenen stod Guri Johnson, Maryon Eilertsen, Svenn B. Syrin og Kristian Fr. Figenschow jr.

Pressereaksjoner

Mottagelsen i pressen var like skjør og usikker som stykket. I hovedsak fikk de ansvarlige godkjente karakterer for sin jakt på intensitet og poesi. Hans Rossiné i Dagbladet opplevde en ujevn forestilling: «Et par scener i Hålogaland Teaters oppsetting griper tak med sitt inntrengende spill. Det er når ungdommelig håp og resignasjon flammer opp og går til grunne. Da oppstår det hverdagspoesi i teatret, ren og levende.»