Sjøvegan

Salangen kultuhus er Hålogaland Teaters hjem i Sjøvegan. 

Salangen kulturhus er et regionalt kulturhus for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen i Sør Troms regionen. Kulturhuset ble rehabilitert på slutten av 1980, og fikk da status som regionalt kulturhus. Huset har en flott beliggenhet nesten midt i Sjøvegan sentrum, med god parkeringsplass på nedsiden av huset. Det er også gode muligheter til å kjøre rundt huset med både privatbiler og større kjøretøy.

Kulturhuset er en aktiv arena for rik kulturutfoldelse i Salangen. Huset har grunnskole, videregående og Salangshallen som nærmeste nabo, og administreres av kulturavdelingen i kommunen.

I kulturhuset finner man blant annet bilbiotek, kulturskole og svømmebasseng.