Stor suksess med sniktitt i Kina

Forestillingen «Frosne sanger» har urpremiere på Scene Vest 7. september. Men allerede 22. april var det sniktitt for 1000 tilskuere – i Shanghai i Kina.

I alt 18 minutter viste danseensemblet Zero Visibilty av forestillingen «Frosne sanger» med koreografi av Ina Christel Johannessen, under åpningen av den store konferansen Shanghai Project 2116 i millionbyen Shanghai i Kina. Rundt ett tusen tilskuere overvar visningen, og responsen var overveldende positiv, selv om forestillingen slett ikke er ferdig ennå.

Konferansen, som varer helt til juli, er et samlingspunkt for publikum, kunstnere og forskere hvor fokus er rettet mot det å se ett hundre år frem i tid. Første gang konferansen ble arrangert var i 2016, derav navnet.

Tema for årets konferanse er «Seeds of Time». Slik sett passer forestillingen «Frosne sanger» som hånd i hanske for konferansen. Forestillingen er del av det ene av Hålogaland Teaters hovedprogrammer de kommende fire årene: THE SEED, og tar for seg vår tids viktigste utfordring - ressursforvaltning.

Bilder fra prøvene

Bakgrunnen for forestillingen «Frosne sanger» er Frøbanken på Svalbard. Den ligger langt inne i fjellet på Svalbard og der lagres drøyt 800.000 frø fra 5200 forskjellige plantearter som tas vare på i 18 kuldegrader. I mørket og kulden oppbevares livets kilde og begynnelsen på alt. Her lagrer de fleste land i verden sin fremtid. Frøet er livets kime. Fra det stammer alt og alle. Det er grunnlaget for mat, og med økende befolkning og enorme miljøutfordringer globalt, blir en fornuftig ressursforvaltning altoverveiende. Dette temaet behandles på alle plan i verden og teatret vil at det også skal behandles kunstnerisk.

Bilder fra prøvene

Koreograf Ina Christel Johannessen har utviklet koreografien til forestillingen med Frøbanken som utgangspunkt, og det er hennes danseensemble Zero Visibility som fremfører verket. Og musikken er komponert av den belgiske duoen Stray Dogs. Sentralt i forestillingen vil også videokunsten til Feng Jiangzhou og Zhang Lin være.

«Frosne sanger» er et samarbeidsprosjekt mellom Hålogaland Teater, Zero Visibility og Ibsen International.