Fribilletter til veldedige formål

Vi får ofte forespørsler fra lag og foreninger om å bidra med billetter som premier, og skulle så gjerne ha sagt ja til alle.

Dessverre har vi vært nødt til å begrense oss. I stedet for å sponse enkeltbilletter har vi valgt å inngå avtaler om fribilletter med et utvalg organisasjoner hvert år. På den måten ønsker vi å ta vårt samfunnsansvar på alvor og gjøre kulturopplevelser tilgjengelig for alle.

Vi inngår avtale med fem organisasjoner hvert år og bidrar med inntil 20 billetter per aktør per halvår.

Kriterier: Organisasjonen må representere brukere som av ulike årsaker ikke har et fullverdig kulturtilbud. Ordningen omfatter billetter til både brukere og ledsagere. Send en søknad på maks én A4-side med en kort begrunnelse for hvorfor dere søker, til markeds- og informasjonsrådgiver Birgit Bøeng, birgit@ht.tr.no. Søknadsfrist for 2019 er 15. desember 2018.