Åpen (digital) audition

Fasade Hålogaland Teater

Vi ser etter dyktige profesjonelle skuespillere som vil være med å bygge et dynamisk kunstnerisk fellesskap.

Vi søker deg som er klar for å ta ansvar og delta i utviklingen av et ensemble preget av høye kunstneriske ambisjoner, lagånd, raushet, mot og engasjement. Du må være dedikert til oppgaven og se dine kollegaer like tydelig som du ser deg selv. På Hålogaland Teater dyrker vi fellesskap, ikke solospill. Sammen skal vi gi publikum opplevelser som setter spor.

Hålogaland Teater er Norges teater i nord, med hele Troms og Finnmark som nedslagsfelt. Vi jobber også nasjonalt og internasjonalt og du vil få muligheten til å jobbe med våre samarbeidspartnere på store og små scener i Norden.

Ensemblet skal gjenspeile samfunnet og vi er opptatt av mangfold og likestilling. Vi er også opptatt av å tenke utenfor boksen og du må være nysgjerrig på å utforske hele bredden av sjangre og kunstneriske uttrykk. Hos oss vil du jobbe med tekst, dans, sang og kunstneriske uttrykk som ligger i skjæringspunktet mellom disse.

Se vår strategi her: Vi setter spor

Hva kan vi tilby?

Vi har fem fast ansatte skuespillere i dag og hvis du blir en del av laget, kan vi love deg varierte og utviklende oppgaver, nasjonalt og internasjonalt nettverk og et arbeidsmiljø preget av faglige ambisjoner og medmenneskelig omsorg for hverandre. I tillegg har vi kanskje Norges mest spennende turnédistrikt som strekker seg fra Harstad i sør til Honningsvåg i nord.

Vi søker skuespillere både på stykkekontrakt og i et lengre engasjement på opptil fem år, med mulighet for forlengelse. Oppstart i 2021.

Formelle søkekriterier: 

  • Du må være over 18 år.
  • Du må være utdannet skuespiller. Dokumentert, profesjonell erfaring kan veie opp for manglende utdannelse.

Søknadsprosessen

Veien til et engasjement hos oss går via tre faser:

  1. Du sender oss din CV og en video med en selvvalgt monolog på maks 3 minutter. Søknadsportalen vil være åpent fra og med 10. august kl 12 og stenge 17. august kl 12. Lenke kommer her 
  2. Vi inviterer utvalgte søkere til digital audition i uke 36. Vi setter av tid til en samtale, og du vil bli utfordret på å presentere en tekst vi har sendt deg på forhånd.
  3. Siste runde vil bli et fysisk møte med «live» arbeidsaudition/workshop. Du kan selv velge om du ønsker å møte oss i Oslo eller i Tromsø. Denne runden vil bli gjennomført i løpet av uke 38/39.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Publiseringsdato
18.06.2020