Pressekontakt

Henvendelser fra media rettes til markeds- og informasjonssjef Anika Mackenroth.

anika@ht.tr.no

Tlf. 913 01 125