Teaterkontakt

Er du glad i teater? Vil du være informert om våre planer og prosjekter i Tromsø og på turné? Registrer deg som teaterkontakt!

Som teaterkontakt får du

  • invitasjon til lanseringsmøte før hver sesong
  • invitasjon til en publikumsvisning noen dager før premieren
  • moderasjonspris på alle forestillinger
  • 1 fribillett til eget bruk per produksjon når du har kjøpt minst 4 billetter til moderasjonspris
  • fortløpende informasjon om våre planer og prosjekter
  • Kolleger og venner som kjøper billetter gjennom deg får billetter til moderasjonspris.* 


Til gjengjeld ønsker vi at du henger opp plakater, legger ut løpesedler og postkort og om mulig informerer din arbeidsplass på andre måter (via internblad, intranett eller lignende). Vi sender også ut informasjon på e-post som vi ber deg om å formidle videre. Som teaterkontakt fungerer du som et viktig bindeledd mellom dine venner og kolleger og Hålogaland Teater. 

Fyll ut registreringsskjemaet og send det inn til oss, så tar vi kontakt med deg snarest. Du kan også henvende deg til Birgit Bøeng på tlf 77 60 64 15. 


(*Teaterkontakter kan ikke benytte ervervede billetter til kommersielt bruk.)